OBVESTIO POTRES 29.12.2020, PODALJŠANJE ROKA OCENJEVANJA ŠKODE

OBVESTILO – POTRES 2020 – OCENJEVANJE ŠKODE NA STAVBAH ZARADI POSLEDIC POTRESA 29. DECEMBRA 2020  (podaljšanje zbiranja prijav škode do 15. 3. 2021)

Občina Razkrižje obvešča vse občane, ki so morebiti utrpeli škodo na stavbah zaradi posledic potresa, 29. 12. 2020, da se na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, št. 844-4/2021-33 – DGZR z dne, 28. 01. 2021, popisuje in ocenjuje škoda.

Zbiranje vlog s prijavo škode poteka na Občini Razkrižje do ponedeljka,  15. 3. 2021 in se lahko odda za:

  • v celoti uničene objekte (obrazec 3)
  • delno škodo na objektih (obrazec 4)

Vloge se lahko oddajo pisno;

  • po pošti na naslov Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje,
  • po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net , ali
  • v občinski upravi Šafarsko 42 c, (v občinski poštni nabiralnik pri vhodu ali osebno v avli Doma kulture Razkrižje)

Ob prijavi škode, poleg obrazca obvezno navedite kontaktno telefonsko številko in elektronsko pošto za posredovanje nadaljnjih obvestil.

Priložiti je potrebno tudi fotografije poškodovanih objektov (v kolikor je možno stanje pred in po potresu) oz. dokazilo, da so poškodbe posledica potresa iz dne 29. 12. 2020 in ne stare poškodbe objekta.

(Obrazce lahko fizično prevzamete tudi v avli Doma kulture Razkrižje)

Občinska uprava Občine Razkrižje

Priloge:

1. Obrazec 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (uničen objekt)

2. Obrazec 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči

3. Priloga 3 – Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah

4. Šifrant B – Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah