Obvestilo obdelovalcem kmetijskih površin

Vse obdelovalce kmetijskih površin naprošamo, da upoštevajo predpise Zakona o cestah, še posebej glede čiščenja prometnih površin po opravljenih delih na njivi in določenih odmikih od cest in sosednjih zemljšč.

CESTNA ZAKONODAJA, ORANJE