Obvestilo o začasni zapori občinske javne poti 724804 (Razkrižje-Razkriški breg)