Obvestilo o začasni prometni signalizaciji

rekonstrukcija ceste_obvestilo, 17.3.2017