Obvestilo o začasnem zaprtju Krajevnega urada Križevci pri Ljutomeru in Razkrižje

Krajevni urad_Splošni dopis