Obvestilo o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za obrambo,  Uprava RS za zaščito in reševanje, dne 7.9.2020,  izdalo SKLEP, o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020.

Neposredna škoda na stvareh, državnih cestah, vodotokih, vodni infrastrukturi ter v gospodarstvu se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih tudi v Občini Razkrižje.

Obrazec s prijavo škode, oddate v občinski upravi Občine Razkrižje do ponedeljka, 28.9.2020.

Sklep Uprave RS za zaščito in reševanje z dne, 7.9.2020

Obrazci za prijavo škode