Obvestilo o označevanju dreves v revirju Ljutomer – ODKAZILO 2019

ODKAZILO19_NOV_RAZ