Obvestilo o ocenjevanju škode na stvareh zaredi posledic neurja s poplavami med 4. in 6. majem 2018

Na podlagi izdanega Sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje,
se je pričelo z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami med 4. in 6. majem 2018. Neposredna škoda na stvareh se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma infrastrukturi.

Zbiranje vlog – (obrazec 1 – kmetijska zemljišča, obrazec 3 – uničen objekt, obrazec 4 – delna škoda na objektih in obrazcu 5- gradbeno inženirska infrastruktura) mora biti zaključeno do 8. 6. 2018.

Obrazec in dodatne informacije dobite v Občinski upravi Občine Razkrižje (tel. 02 584 99 12 , 041 878 448) ali na spletni strani www.razkrizje.si.

POVEZAVA DO OBRAZECEV