Obvestilo o izklopu električne energije

Zaradi nujnih vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju

bo dne 07.04.2021, od 08:00 do predvidoma 12:00

izklopljeno napajanje z električno energijo na celotnem območju Občine Razkrižje.

https://www.elektro-maribor.si/omre%C5%BEje/predvideni-izklopi/