Obvestilo o dovoljenem načinu preprečevanja pozebe

Kurjenje zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju

Uprava RS za zaščito in reševanje je z 20. marcem 2020, na predlog Vlade RS, po vsej državi razglasila veliko požarno ogroženost.

V prihodnjih dneh obstaja možnost pozebe, zato je za čas trajanja razglasa iz prejšnjega odstavkav sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih izjemoma dovoljena uporaba naprav in izvajanje aktivnosti(npr. kurjenje) za preprečevanje pozebe (brez vlaganja vloge na pristojno izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje, brez pozitivnega mnenja pristojne gasilske enote, brez dovoljenja s strani pristojne Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, brez organiziranja požarne straže).

Vir; Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 23. 3. 2020