Obvestilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva- prometna varnost- vegetacija

OBVESTILO OBČANOM Razkrižje- veje maj 2019

30915Karakteristični prečni profil javne ceste

Zakon o cestah

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev  v prometu vse občane in občanke vljudno naprošamo, da poskrbijo za obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja, dreves in ostale vegetacije na površinah ob cestah tako, da sta zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter da je vidna in dostopna prometna signalizacija.

Prav tako je potrebno obrezati vegetacijo ob/nad pločniki, ki ovira varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu.