Obvestilo lastnikom zemljišč in zgradb ob reki Ščavnici na območju Razkrižja in Veščice

V torek, 16. oktobra 2018 je podjetje Pomgrad VGP začelo dela na sanaciji in čiščenju korita reke Ščavnice na območju Občine Razkrižje (Veščica, Razkrižje). Z izkopanim materialom se bodo povišali nasipi tam, kjer je to potrebno.
Dela so se najprej začela gor vodno od mostu čez Ščavnico na Veščici. Ta del je neposeljen in ob reki ni skoraj nobenih ovir. V drugi fazi pa se bo urejal poseljeni del Razkrižja in Veščice, tam kjer so se dela končala leta 2014, nekoliko nad Slomškovim mlinom, skozi del Razkrižja in Veščico.
Lastnike zemljišč in zgradb ob reki Ščavnici prosimo, da ne bi ovirali del in da ne bi prihajalo do nepotrebnih zastojev del, ker sedaj, ko sredstva so na razpolago, jih je potrebno izkoristiti. Po sanaciji se bo povečala pretočnost in tudi protipoplavna varnost, kar pa je izjemnega pomena za ta del Razkrižja in Veščice.

Dva stroja sta v slabih dveh dneh napravila zelo veliko. Ko bodo dela na neposeljenem delu končana, se bodo nadaljevala v poseljenem delu Razkrižja in Veščice. Nekateri lastniki zemljišč ob Ščavnici imajo na delu, ki pripada vodnemu svetu, kakšne predmete, zato jih je treba umakniti.

Za financiranje del so zagotovljeni državni viri.
Na fotografijah vidimo:
– začetek del,
– kako nujno je strugo korita reke počistiti (stanje na Veščici)
– kako izgleda urejeni del v bližini Slomškovega mlina (posnetek iz leta 2014).