Obvestilo organizatorjem volilne kampanije – Od 9. februarja 2015 prehod na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014 (vsebina spodaj):

http://www.mju.gov.si/

Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/

(podpoglavje: Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo).