OBVESTILA

____________________________________________________________

Obvestilo o osnovnih pravilih in pomembnejših rokih za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana, ki bodo 20. novembra 2022

____________________________________________________________

Vložitev kandidatur za lokalne volitve 2022 – seznanitev predlagateljev in širše javnosti s šifrantom stopnje in naziva izobrazbe

Instruktivni vzorci obrazcev kandidatur za lokalne volitve 2022, ki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe. Da bodo obrazci ob vložitvi kandidatur skladni s šifrantom, ki ga vsebuje informacijski sistem za potrebe volitev isDVK, s šifrantom seznanjamo predlagatelje in širšo javnost ter pozivamo, da ga upoštevajo.

000 – Brez izobrazbe
110 – Nepopolna osnovnošolska
120 – Osnovnošolska izobrazba
130 – Nižja poklicna izobrazba
140 – Srednja poklicna izobrazba
150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

____________________________________________________________

Sklep o določitvi volišč za lokalne volitve 2022

Sklep o določitvi volišč

_____________________________________________________________

Potrebno število podpisov volivcev za vložitev neodvisnih kandidatur na lokalnih volitvah 2022

Skupina volivcev lahko za lokalne volitve 2022 določi kandidate za člane Občinskega sveta Občine Razkrižje s podporo najmanj 30 podpisov volivcev, ki imajo v Občini Razkrižje stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Skupina volivcev lahko za lokalne volitve 2022 določi kandidata za župana Občine Razkrižje s podporo najmanj 15 volivcev, ki imajo v Občini Razkrižje stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Ugotovitveni sklep

_____________________________________________________________

Javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, zato Volilna komisija Občine Razkrižje objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022.

Rok za podajo predlogov je 15. september 2022.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022
Predlog za člana volilnega odbora
Izjava člana volilnega odbora

_____________________________________________________________

Uporaba plakatnih mest na območju Občine Razkrižje za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana

Občina Razkrižje na podlagi določil veljavnega Zakona o volilni in referendumski kampanji ter razpisanih rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, ki se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022, objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Razkrižje.