Obvestila občanom o obnovah cest in upoštevanju prometne signalizacije