Vloga za uporabo prostorov/opreme ali javne površine v lasti in upravljanju Občine Razkrižje

OBRAZCI-VLOGE-ZA-PROSTORE