POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA (v postopku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje)

POBUDA_ obrazec 2020