Obletnica delovanja policijske pisarne Razkrižje

V ponedeljek, 11. aprila 20222, smo obeležili 4. obletnico ponovne vzpostavitve policijske pisarne Razkrižje, v prostorih Občine Razkrižje.

Policijska pisarna Razkrižje je v prostorih Doma kulture Razkrižje v letih od 2008 do 2014 že delovala. Zaradi varčevalnih ukrepov je bila nato preseljena na Mejni prehod Razkrižje, kjer pa v zadostni meri ni dosegla svojega namena. Leta 2016 je bil za novega vodjo policijskega okoliša imenovan g. Uroš Felbar. Zaradi boljšega sodelovanja in lažje dostopnosti med vodjem policijskega okoliša in občani, je občina leta 2018 ponudila prostore Doma kulture Razkrižje za namen delovanja policijske pisarne.

Po kratki slovesnosti na kateri so zbrane nagovorili: župan Občine Razkrižje g. Stanko Ivanušič, načelnik Policijske postaje Ljutomer g. Roman Zver in vodja policijskega okoliša g. Uroš Felbar, je potekala predstavitev opreme Policije za varovanje meje, predstavitev Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje in predavanje na temo Varno na internetu (za učence OŠ Razkrižje). Predstavniki občine, SPVCP in VPO pa smo popoldne obiskali še grob pokojnega Janka Rajnarja, prvega vodje policijskega okoliša na tem območju. Delegaciji se je pridružila soproga pokojnega.