Objava statističnih podatkov o oddanih evidenčnih naročilih v letu 2020

Občina Razkrižje kot naročnik v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) objavlja statistične podatke o oddanih evidenčnih naročilih v preteklem proračunskem letu 2020.

Na splošnem področju je bilo v letu 2020 oddanih skupno 186 evidenčnih naročil v skupni vrednosti 448.871 EUR brez DDV, od tega:

– 62 za vrsto predmeta BLAGO v skupni vrednosti 22.400 EUR brez DDV,
– 91 za vrsto predmeta STORITVE v skupni vrednosti 129.723 EUR brez DDV,
– 33 za vrsto predmeta GRADNJE v skupni vrednosti 296.748 EUR brez DDV.

Na infrastrukturnem področju in področju obrambe in varnosti Občina Razkrižje v letu 2020 ni oddala evidenčnih naročil.

Seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2020 na splošnem področju, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v veljavnem Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), od katerih dalje mora biti izveden postopek javnega naročanja na način kot ga določa zakon, je dostopen tukaj.