OBJAVA NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

Skladno z 52., 65. In 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 11/2018) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Razkrižje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe brezplačnega najema za nepremičnine parcelnih številk in delov stavb v  k.o. Globoka;

 • 406, gozd
 • 408 travnik,
 • 409 sadovnjak,
 • 410 pašnik
 • 411 gozd,
 • 429 njiva,
 • 453 gozd
 • 454/1 gozd
 • 774 njiva,
 • 775 stanovanjska stavba,
 • 776 sadovnjak,
 • 777 travnik
 • 778 njiva,
 • 779, njiva
 • 780 njiva,
 • 781 njiva,
 • 782 sadovnjak,
 • 794 gozd,
 • 795 gozd,

Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi izkazanega interesa navedene nepremičnine brezplačno najeti na neprofitni bazi, oziroma opravljanju dejavnosti socialnega podjetništva, po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.

Z zainteresiranim bodo opravljena pogajanja o pogojih pravnega posla.

Šafarsko, 28. 3. 2019