O D L O K o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

O D L O K  o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775?sop=2020-01-0775

 

Odgovori na vprašanja glede odlila o prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih v Sloveniji, z dne 17.4.2020

https://www.gov.si/novice/2020-04-17-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-izvajanja-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih/

______________________________________________

Obvestila Generalne policijske uprave 

Za vprašanja o policijskih ukrepih za zajezitev epidemije koronavirusa je Generalna policijska uprava odprla novo številko in e-naslov

Da bi z nasveti pomagali ljudem, ki se zadnje dni pogosto obračajo na policijo z vprašanji o novih ukrepih za zajezitev epidemije koronavirusa, so s strani Policijske uprave vzpostavili posebno kontaktno telefonsko številko in e-naslov.

  • pokličete lahko na (01) 514 70 01, vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, med 7. in 19. uro
  • pišete  lahko na e-naslov info.koronavirus@policija.si

 

Povezane vsebine

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih v Sloveniji

Pogosta vprašanja v zvezi s koronavirusom in odgovori Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Informacije glede prehajanja državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa

https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/103488-prepovedi-so-neprijetne-a-nujne-za-dobro-vseh-ta-konec-tedna-bomo-preverjali-ali-spostujete-prepovedi-gibanja-in-zbiranja?fbclid=IwAR3bbXrOhO_LX5QJOrIzG80V2goHLRtqGdIpVDVAtJiianFOwQgmmKKp9L0

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranje ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občine 

https://www.gov.si/novice/2020-03-29-od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcine-stalnega-ali-zacasnega-prebivalisca/

https://www.gov.si/teme/koronavirus/