NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

Skladno z 52., 62., 63., 64., 65., 66., 67, 68. in 69 členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Razkrižje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe oddaje v najem nepremičnine parcelnih številk in delov stavb v  k.o. Globoka;

 • 406, gozd
 • 408 travnik,
 • 409 sadovnjak,
 • 410 pašnik
 • 411 gozd,
 • 429 njiva,
 • 453 gozd
 • 454/1 gozd
 • 774 njiva,
 • 775 stanovanjska stavba,
 • 776 sadovnjak,
 • 777 travnik
 • 778 njiva,
 • 779, njiva
 • 780 njiva,
 • 781 njiva,
 • 782 sadovnjak,
 • 794 gozd,
 • 795 gozd,

Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi izkazanega interesa, navedene nepremičnine najeti za dejavnosti na neprofitni bazi in zanje skrbeti kot dober gospodar, koriščenja v smeri ekološkega kmetovanja, z možnostjo izvajanja programov v okviru socialnega podjetništva, po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.

Usmeritev oddaje navedenih nepremičnin v najem je reševanje družbenega problema in način delovanja, ki ustvarja dodatna delovna mesta ter socialno vključenost in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin ljudi, ki na trgu opravlja družbeno koristne dejavnosti. Ključno je izvajanje širše družbenih učinkov.

Izjavo o izkazanem interesu in kratkim opisom programa delovanja ter ponujeni najemnini, je potrebno poslati na naslov Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje v roku 20. dni od objave te namere. V kolikor bo več zainteresiranih subjektov, bodo opravljena pogajanja o pogojih pravnega posla.

Šafarsko, 7. 5. 2019,

Št. 478-0005/2019-1