NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

Skladno z 52., 65. in 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 11/2018) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Razkrižje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe brezplačnega najema za nepremičnine parcelnih številk in delov stavb v  k.o. Globoka;

  • št. 754, najem dela parcele – v naravi vinograd, ostalo gozd
  • št. 753, najem dela parcele – v naravi vinograd, ostalo gozd
  • št. 752, v naravi vinograd,
  • št. 748, najem dela parcele – v naravi vinograd, ostalo gozd
  • št. 749, v naravi vinograd,
  • št. 750, v naravi vinograd,
  • št. 751, stavbno zemljišče s stavbo.

Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi izkazanega interesa, navedene nepremičnine brezplačno najeti na neprofitni bazi, z usmeritvijo v javno splošno koristne učinke, po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.

Izjavo o izkazanem interesu in kratkim opisom programa delovanja, je potrebno poslati na naslov Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje v roku 20. dni od objave te namere. V kolikor bo več zainteresiranih subjektov, bodo opravljena pogajanja o pogojih pravnega posla.

 

Šafarsko, 10. 5. 2019