Mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini

NASILJE NAD ŽENSKAMI

Tudi letos smo se na Policijski postaji Ljutomer pridružili mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki se je začelo 25. novembra in se bo zaključilo 10. decembra 2020, na svetovni dan človekovih pravic. V ta namen bomo izvedli številne preventivne dejavnosti, s katerimi želimo opozoriti na problem nasilja nad ženskami in hkrati opogumiti ženske, ki so žrtve nasilja, da spregovorijo, prijavijo nasilje. Nasilje nad ženskami in nasilje v družini predstavljata velik družbeni problem. Nasilje ima številne posledice tako za posamezne žrtve kot tudi za družbo. Prizadene na milijone žensk in otrok, ne glede na njihovo narodnost, starost, versko ali osebno prepričanje, družbeni položaj, telesne sposobnosti in spolno usmerjenost.

Nasilje nad ženskami in otroki v družini velikokrat ni vidno, a to še ne pomeni, da se ne dogaja, saj je velikokrat skrito za štirimi stenami. Nasilje nad ženskami se lahko pojavlja v različnih oblikah, kot so nasilje v družini, trgovina z ženskami in deklicami, spolno izkoriščanje in drugo kršenje spolnih in reproduktivnih pravic, žaljivke, zmerjanje, pretepanje, brcanje, ekonomsko nasilje, vpitje, nasilje v oboroženih konfliktih in spopadih ter nasilje v obliki različnih tradicionalnih in kulturnih praks. Najbolj pogosta oblika nasilja nad ženskami je psihično nasilje, ki je najbolj skrito, težko dokazljivo in velikokrat neprepoznavno kot oblika nasilja. V večini primerov je psihično nasilje samo predhodnik fizičnega in spolnega nasilja.

Prijavite nasilje!

Zaskrbljujoče je dejstvo, da tako nasilje nad ženskami kot tudi nasilje v družini velikokrat trajata več let, preden nanje postane pozoren kdo izven družine in se aktivno vključi v iskanje pomoči za žrtev. Ženske in otroci nasilja v družini velikokrat ne prijavljajo zaradi strahu, sramu, neozaveščenosti, občutka lastne krivde in brezizhodnosti položaja ter zaradi groženj in maščevalnosti storilca. Nekatere žrtve mogoče niti ne vedo, kam po pomoč in kaj se bo zgodilo po prijavi nasilja, včasih pa razlog za vztrajanje v nasilnem odnosu izhaja iz družbene podobe “popolne” družine in tradicionalne vloge ženske. Ženske – še posebej, če imajo otroke – se velikokrat nimajo kam umakniti ali pa zaradi socialne izoliranosti nimajo razvite mreže odnosov, ki bi jim lahko izven družine v tej situaciji nudili podporo in pomoč.

Da lahko policija posreduje in žrtvam zagotovi pomoč, je treba nasilje prijaviti. Žrtve lahko nasilje prijavijo takoj, ko se zgodi, lahko pa tudi kasneje, in sicer na:

  • telefonski številki policije za klic v sili 113
  • na lokalni policijski postaji
  • na policijski upravi
  • na okrožne državnem tožilstvuPrijatelji, sorodniki, sošolci, sodelavci, sosedje, ki nasilje vidijo oz. slišijo, ga lahko tudi prijavijo, žrtvam pa tako nudijo konkretno pomoč in jih razbremenijo občutkov krivde.
  • Lahko pa se prijava poda tudi na Centrih za socialno delo, društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, anonimni telefon 080 1200.
Ustavimo nasilje v družini!
Veliko večja verjetnost je, da boste fizično napadeni, poškodovani ali umorjeni v svojem lastnem domu, od roke ljubljene osebe, kot kjerkoli drugje.

(Gelles & Straus, 1989)

 

Vodja policijskega okoliša, Uroš Felbar