Javno zbiranje ponudb za prodajo gradbene parcele v stanovanjski coni na Gibini

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

Občina Razkrižje objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo nepremičnin z ID ZNAKOM:   parcela 346/8 in parcela 345/6, oboje k.o. Gibina,   kar predstavlja en sklop stavbnih zemljišč s talno ploščo v stanovanjskem naselju na Gibini.

Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene v nadaljevanju, kjer je dostopen tudi obrazec za oddajo ponudbe.

Rok oddaje ponudbe je četrtek, 2. 9. 2021 do 13. ure.

RAZPIS PRODAJA Gibina-naselje – gradbene parcele, avgust 2021 478-0009-2021

OBRAZEC – RAZPIS PRODAJA Gibina-naselje – gradbene parcele, avgust 2021 478-0009-2021