Javni poziv za predlaganje kandidatov za sestavo Občinske volilne komisije Občine Razkrižje

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za sestavo Občinske volilne komisije Občine Razkrižje.

Kot pravočasni bodo upoštevani tisti predlogi v pisni obliki, ki bodo v skladu z določili javnega poziva prispeli do vključno 4. 3. 2022.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za sestavo Občinske volilne komisije Občine Razkrižje

Obrazec – soglasje