Objava z dne, 16. 7. 2014: Izgradnja nizkoenergijskega prizidka za Vrtec Razkrižje in prostorska ureditev Osnovne šole Razkrižje, Energetska sanacija Osnovne šole Razkrižje in Energetska sanacija Zdravstvene postaje Razkrižje

Razpisna dokumentacija

Dodatek št. 1 k Razpisni dokumentaciji


Datum zadnje spremembe:

12/09/2014

Objavljeno:

16/07/2014