Izgradnja nizkoenergijskega prizidka za vrtec Razkrižje in prostorska ureditev Osnovne šole Razkrižje, Energetska sanacija Osnovne šole Razkrižje in Energetska sanacija Zdravstvene postaje Razkrižje

Občina Razkrižje Šafarsko42, 9246 Razkrižje objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom lzgradnja nizkoenergijskega prizidka za Vrtec Razkrižje in prostorska ureditev Osnovne šole Razkrižje, Energetska sanacija Osnovne šole Razkrižje in Energetska sanacija Zdravstvene postaje Razkrižje.

Razpisna dokumentacija

Dodatek št. 1 k Razpisni dokumentaciji

Dodatek št. 2 k Razpisni dokumentaciji

Dodatek št. 3 k Razpisni dokumentaciji

Dodatek st. 4 k Razpisni dokumentaciji

Dodatek št. 5 k Razpisni dokumentaciji

Dodatek št. 6 k Razpisni dokumentaciji


Datum zadnje spremembe:

12/09/2014

Objavljeno:

09/06/2014