Javna razgrnitev za plinovod

Obveščamo vas, da od 3. maja do 5. junija 2018 poteka javna razgrnitev študije variant in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer. Gradivo je v tem času na vpogled v prostorih Občine Razkrižje, dostopno pa je tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor na tej povezavi.

Javna obravnava bo potekala skupaj za občini Črenšovci in Razkrižje, v Kulturni dvorani v Črenšovcih, v četrtek, 10. maja 2018, s pričetkom ob 19. uri.

Podrobnejše informacije so na voljo v javnem naznanilu, dodatne informacije pa na tel. +386 2 584 99 08 ali na monika.holc@razkrizje.si.