Javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Razkrižje in Poslovnika Občinskega sveta Občine Razkrižje

Občinski svet Občine Razkrižje je na 12. redni seji, dne 15. 10. 2020, obravnaval potrebno uskladitev Statuta Občine Razkrižje in Poslovnika Občinskega sveta Občine Razkrižje z veljavno zakonodajo. Glede na pripravljeno zahtevno gradivo se je občinski svet opredelil za krajšo dopolnjeno in spremenjeno verzijo obeh dokumentov.

Veljavni Statut Občine Razkrižje in Poslovnik Občinskega sveta Občine Razkrižje

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Razkrižje

Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Razkrižje

Predlog sprememb in dopolnitev obeh dokumentov se daje v 15. dnevno javno obravnavo, ob čemer rok za podajo utemeljenih pisnih pripomb v upravo Občine Razkrižje prične teči z dnem objave.