Javna obravnava predloga Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Razkrižje

Občinski svet Občine Razkrižje je na 13. redni seji, dne 29. 12. 2020, sprejel Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Razkrižje v prvi obravnavi, skupaj s pripombami, podanimi v razpravi.

Predlog odloka se daje v 15. dnevno javno razpravo, ob čemer je utemeljene pisne pripombe potrebno predložiti v upravo Občine Razkrižje najpozneje do vključno
13. 1. 2021
.

Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Razkrižje.

Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Razkrižje, Maribor, januar 2020.