Javna obravnava predloga Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Razkrižje

Občinski svet Občine Razkrižje je na 12. redni seji, dne 15. 10. 2020, sprejel Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Razkrižje v prvi obravnavi, skupaj s pripombami, podanimi v razpravi. Predlog odloka se daje v 15. dnevno javno razpravo, ob čemer je utemeljene pisne pripombe potrebno predložiti v upravo Občine Razkrižje najpozneje do vključno 30. 10. 2020.

Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Razkrižje