Javna obravnava osnutka proračuna Občine Razkrižje za leto 2020

Predlog proračuna Občine Razkrižje

za leto 2020 – javna obravnava

Na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 27. 3. 2019 je bil obravnavan osnutek proračuna Občine Razkrižje za leto 2020 ter sprejet sklep, da se predlog proračuna Občine Razkrižje daje v javno obravnavo. Predlog proračuna je objavljen na občinski spletni strani ter na vpogled v upravi občine.

Utemeljene pisne pripombe na proračun sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje osebno ali po elektronski pošti na e-naslov obcinarazkrizje@siol.net do petka, 3. 5. 2019.

Dodatne informacije na tel. št. 02 584 99 00

PREDLOG PRORAČUNA 2020- POSEBNI DEL

Odlok o proračunu 2020-PREDLOG

PREDLOG PRORAČUNA 2020 -SPLOŠNI DEL

Obrazložitev predloga proračuna 2020