Javna obravnava Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

Občinski svet Občine Razkrižje je na 20. redni seji, dne 21. 4. 2022, sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. v prvi obravnavi, skupaj s pripombami, podanimi v razpravi.

Predlog odloka se v skladu z 42a. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) daje v 30. dnevno javno razpravo, ob čemer je utemeljene pisne pripombe potrebno predložiti v upravo Občine Razkrižje najpozneje do vključno 21. 5. 2022.

ODLOK O USTANOVITVI CEROP ČISTOPIS I.OBRAVNAVA

Obrazložitev predloga odloka