IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO “SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE RAZKRIŽJE, ŠT. 2” (SD OPN2)

Vabilo – nosilci urejanja prostora – izhodišča SD OPN2 – 31.5.2021

Vabilo – zainteresirana javnost – izhodišča SD OPN2 – 31.5.2021

01_3_izhodisca_osnutek SD OPN2_za objavo_maj 2021

SDOPN_2_Razkrižje_grafika

Morebitne pripombe lahko oddate v pisni obliki na naslov Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje ali po elektronski pošti na obcinarazkrizje@siol.net, do 10.6.2021.

Kontaktna oseba za informacije s strani Občine Razkrižje je Cvetka Mlinarič tel.: 02 584 99 00, elektronski naslov: obcinarazkrizje@siol.net.