Delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Razkrižje, verzija 1.0

Zainteresirani javnosti                     

Nosilcem načrtovanja ter drugim izvajalcem, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ali zaščitnih ukrepov na območju občine    

 Članom Štaba CZ Občine Razkrižje

 ZADEVA: Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob pojave epidemije oz. pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Razkrižje, verzija 1.0  –  objava

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/2012) je Občina Razkrižje izdelala Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Razkrižje, verzija 1.0.

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Razkrižje, verzija 1.0 je usklajen z Delnim regijskim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Pomurju, verzija 2.0.

Omenjeni delni načrt si lahko ogledate na spletni strani Občine Razkrižje http://www.razkrizje.si/predpisi/ ali na sedežu Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje vsak delovnik od 8. do 15. ure, po predhodni najavi.

Kontaktna oseba: Nataša Slavič, 02 584 99 12