Volitve

Javni poziv za predlaganje kandidatov za sestavo Občinske volilne komisije Občine RazkrižjeKomisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za sestavo Občinske volilne komisije Občine Razkrižje.

Kot pravočasni bodo upoštevani tisti predlogi v pisni obliki, ki bodo v skladu z določili javnega poziva prispeli do vključno 4. 3. 2022.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za sestavo Občinske volilne komisije Občine Razkrižje

Obrazec – soglasje


POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJEV nedeljo, 24. 4. 2022, bodo potekale redne volitve v Državni zbor Republike Slovenije. Roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo volitev v državni zbor, bodo začeli teči v ponedeljek, 14. 2. 2022. Upoštevajoč Zakon o volitvah v državni zbor se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov.

Glede na to, da bodo volilni odbori vodili glasovanje na v voliščih v času, ko bo treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja virusne bolezni COVID-19, se pričakuje, da bodo okrajne volilne komisije imele težave pri sestavi volilnih odborov, saj se v praksi pri imenovanju volilnih odborov soočajo s problemi, ko od političnih strank ne prejmejo dovolj predlogov. Zato vse skupnosti, društva in občane pozivamo, da predlagajo kandidate za člane volilnih odborov. Predloge lahko oddate na občino Razkrižje (obcinarazkrizje@siol.net) najpozneje do 1. 3. 2022. Občina pa jih bo predala Okrajni volilni komisiji Ljutomer.

Ob tem posebej poudarjamo, da bodo morali člani volilnih odborov na dan glasovanja (24. 4. 2022) izpolnjevati PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani).

Prilagamo obrazec soglasja kandidata za člana VO.
Soglasje-kandidata-volilni-odborPredlaganje članov volilnih odborov za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)Dne 11. 7. 2021 je razpisan zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Državna volilna komisija nas je z dnem pričetka volilnih opravil pozvala, da predlagamo člane volilnih odborov za izvedbo predmetnega zakonodajnega referenduma.

Pozivamo vas, da nam najpozneje do vključno 11. 6. 2021 na naslov Občina Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, s pripisom “za referendum” posredujete vaše predloge za člane volilnega odbora, ob čemer upoštevajte, da je za člana volilnega odbora (oziroma za predsednika in njegovega namestnika) lahko imenovana samo oseba, ki ima volilno pravico in stalno prebivališče na območju volilnega okraja. Predlogu za imenovanje je treba priložiti originalno potrjeno soglasje kandidata.

Predlagane kandidate pozivamo tudi k spoštovanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb virusa SARS-CoV-2.

Več informacij:
Poziv Državne volilne komisije
Soglasje za člana volilnega odboraObvestilo organizatorjem volilne kampanije – Od 9. februarja 2015 prehod na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014 (vsebina spodaj):

http://www.mju.gov.si/

Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/

(podpoglavje: Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo).