Volitve


Predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)Dne 11. 7. 2021 je razpisan zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Državna volilna komisija nas je z dnem pričetka volilnih opravil pozvala, da predlagamo člane volilnih odborov za izvedbo predmetnega zakonodajnega referenduma.

Pozivamo vas, da nam najpozneje do vključno 11. 6. 2021 na naslov Občina Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, s pripisom “za referendum” posredujete vaše predloge za člane volilnega odbora, ob čemer upoštevajte, da je za člana volilnega odbora (oziroma za predsednika in njegovega namestnika) lahko imenovana samo oseba, ki ima volilno pravico in stalno prebivališče na območju volilnega okraja. Predlogu za imenovanje je treba priložiti originalno potrjeno soglasje kandidata.

Predlagane kandidate pozivamo tudi k spoštovanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb virusa SARS-CoV-2.

Več informacij:
Poziv Državne volilne komisije
Soglasje za člana volilnega odboraObvestilo organizatorjem volilne kampanije – Od 9. februarja 2015 prehod na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014 (vsebina spodaj):

http://www.mju.gov.si/

Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/

(podpoglavje: Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo).