Volitve

Obvestilo organizatorjem volilne kampanije – Od 9. februarja 2015 prehod na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014 (vsebina spodaj):

http://www.mju.gov.si/

Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/

(podpoglavje: Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo).
Predčasno glasovanjeOBVESTILO

Občinska volilna komisija Občine Razkrižje obvešča volivce , da bo predčasno glasovanje potekalo v sredo 1. 10. 2014 in četrtek 2. 10. 2014, med 7. in 19. uro, v avli Kulturnega doma Šafarsko.

Občinska volilna komisija Občine RazkrižjeŽrebanje vrstnega reda kandidaturObčinska volilna komisija obvešča predstavnike kandidatur oz. list kandidatov, da bo žrebanje vrstnega reda za določitev seznama potrjenih kandidatur – določitev vrstnega reda kandidatk in kandidatov na glasovnici

v četrtek, 18. 9. 2014, ob 18. uri

v poročno-sejni sobi Doma kulture Razkrižje.

Komisija vabi predstavnike, da se žrebanja udeležijo.

LOKALNE VOLITVE 2014 – Poziv k podaji predlogov kandidatov za imenovanje v Občinsko volilno komisijoNa podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS 94/07-UPB, 45/08, 83/12) in 8. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE  OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE RAZKRIŽJE.

Pisne predloge za imenovanje občinske volilne komisije predlagatelji predložijo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na naslov: Občina Razkrižje, Komisija  za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje do petka 13. 6. 2014 do 14 ure.

Poziv za imenovanje komisije

Izjava_predsednik OVK 2014

Izjava_član OVK 2014