Uncategorized
Velika požarna ogroženost naravnega okoljaUprava RS za zaščito in reševanje je z 20. julijem 2022 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta nad spoštovanjem razglasa oziroma upoštevanjem prepovedi izvajala poostren nadzor.

Velika požarno ogroženost naravnega okolja od 1. julija 2022 na območju celotne državeNa podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.

20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A

veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 1. julija 2022 na območju celotne države.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in

odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi

kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin

uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati

ognjemete.

220630_Razglas-Velika požarna ogroženost