PROMETNA VARNOST

Uspešno v novo šolsko letoSeptember  je ponovno pozdravil  čas za vstop v novo šolsko leto.

Vsem v kolektivu vrtca in šole, otrokom in učencem ter staršem in skrbnikom želimo uspešno,  zadovoljno, radovedno in zdravo šolsko leto.

Na naših cestah so ponovno razposajeni otroci, na katere moramo kot udeleženci v prometu preusmeriti pozornost  ter prevsem zmanjšati hitrost vožnje.

Od časa epidemije, ko je skupne potovalne navade prevladalo individualno premagovanje razdalj,  smo na občini  Razkrižje snovali aktivnosti , kako izboljšati prometno varnost vsem občanom, če posebej, da bi učenci lahko varneje prihajali  v šolo ali peš ali s kolesi, saj so do nedavnega veljali  zelo strogi ukrepi NIJZ glede  prevozov in razmaka  v vozilu 1,5 m.

Aktivnosti, ki smo jih vodili ali sodelovali;

 • Državni vzdrževalci so na regionalnih cestah osvežili talne označbe
 • Dogovor z državnim vzdrževalcem ceste, da na območju od križišča do Zadravec Borisa posnamejo travnate bankine, da se po potrebi pešec lahko tja udobneje umakne
 • Na občinskih cestah smo že izvedli posnemanje bankin na območju dela Veščice in Šprinca.
 • Osvežili smo talne označbe na ležečih policajih na občinski cesti na Gmajni na Razkrižju
 • Dogovorili smo se, da bodo prostovoljci, člani AMD Ljutomer in drugi občani, prvi teden šole dežurali na izpostavljenih točkah
 • Naročili smo dodatne triopane (trikotne znake)  šolska pot, ki bodo nameščeni na območju Šprinca in Koprive ter v glavnem razkriškem križišču
 • Naročili smo nekaj novih cestnih smernikov za občinske javne poti,da bodo nevarnejše lokacije jarkov, jaškov, še bolj zavarovane
 • Vsem otrokom v šoli in vrtcu smo naročili utripajoče kresničke rdeče barve –  okrogle in v obliki srčkov, da bodo vozniki še bolj pozorni nanje
 • Prav tako bomo vsem naročili še odsevne obeske za oblačila, torbe ,kolesa..
 • Z ravnateljico smo v dogovoru, da se čim prej uredi pokrita kolesarnica za učence oš, pri čemer bo občina finančno pomagala.
 • V naslednjih dneh bomo namestil še nekatero dodatno prometno signalizacijo na občinskih javnih poteh za omejitev hitrosti na 40 km/h.

Obveščamo vas še, da je občina bila uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in dobila za izvajanje  glavnih aktivnosti v Evropskem tednu mobilnosti  ( 16.9.2020- 22.9.2020) 2.000 EUR, kjer imamo namen sodelovati s šolo in gospodarstvom ter nabaviti npr. stojala za letake, 1 kolo  ter materiale kot so dežniki, nahrbtniki, torbe, kolesarske luči in čelade ter drugo za nagrade tistim, ki v občini po  opravkih ali v trgovine, lokale, šolo  hodijo peš ali s kolesi.  Že sedaj vas vabimo k sodelovanju.

Za aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti smo od Zavarovalnice Triglav pridobili tudi nekaj pisal.

Odprt je tudi javni razpis Agencije RS za varnost prometa, kjer se bomo prijavili za enoletno brezplačno uporabo prikazovalnika hitrosti, nameščenega na Razkrižju, kot je že bil nekoč, pri družini Grabar.

Prav tako obveščamo,  da je šola junija pripravila nov Načrt šolskih poti, ki smo ga skupaj z dopisom opisanih problematik poslali v predogled pristojni inštituciji na državni ravni z namenom izboljšanja prometne varnosti na državnih cestah, npr. območje prečkanja ceste na Gibini-novo naselje, Šafarskem-Ulica muzejev ter na Veščici pri brvi in podobno.

V naslednjih dneh  bomo novelirali še digitalni načrt šolskih poti.

Obveščali pa smo že,da je občina bila v lanskem letu uspešna na javnem pozivu podjetja Sipronika, kjer smo do Zavarovalnice Triglav prejeli 60 % financiranje prikazovalnika hitrosti, nameščenega na Gibini.

V branje vam podajamo nekaj člankov glede pomena gibanja otrok, zadostnem spanju in poučenosti o prometni varnosti

https://www.aktivnovsolo.si/sporocilo-za-medije-omogocimo-otrokom-aktivno-pot-v-solo/

https://micna.slovenskenovice.si/zate/marko-juhant-otrokom-ki-premalo-spijo-niha-razpolozenje-in-so-bolj-naporni-za-okolico?fbclid=IwAR1WxhCB48e1fpFIIUYiCRo3Y9e-f5x0hqXD64gOJHOhemucyfWVIV_8z1k

https://www.mladinska.com/dobrezgodbe/druzina/dr-ranko-rajovic-cilj-naj-bo-gibcen?fbclid=IwAR0xLQnmzpj-xXIJUFvIOB9atWtHBZviF0TuzMVXw99rq10225AovzT646A

https://tedenmobilnosti.si/2020/

https://portalspv.avp-rs.si/novica?post=Akcija+%22Zacetek+Sole%22

https://www.zurnal24.si/avto/ni-prehoda-za-pesce-kako-cez-cesto-303205

Občinska uprava