Obvestilo

JAVNA PREDSTAVITEV OBČINSKEGA DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJE OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V OBČINI RAZKRIŽJEZainteresirani javnosti

Nosilcem načrtovanja ter drugim izvajalcem, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ali zaščitnih ukrepov na območju občine  Razkrižje

Članom Štaba CZ Občine Razkrižje

 

ZADEVA: Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Občini Razkrižje, verzija 3.0  –  sodelovanje zainteresirane  javnosti –javna predstavitev predloga

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/2012, 78/2016 in 26/2019) je Občina Razkrižje izdelala Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči  v Občini Razkrižje, verzija 3.0.

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Občini Razkrižje, verzija 3.0. je usklajen z Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Pomurju, verzija 3.0.

Omenjeni delni načrt si lahko ogledate na spletni strani Občine Razkrižje www.razkrizje.si  ali tukaj  OBČINSKI DELNI NAČRT ZIR OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI v Občini Razkrižje ter  na sedežu Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje vsak delovnik od 8. do 15. ure, po predhodni najavi. Morebitne dopolnitve na predlog delnega načrta nam posredujte do 26. junija  2022.

Kontaktna oseba: Nataša Slavič, 02 584 99 12

 
Odsotnost zdravnikaObveščamo vas,  da bo dr. Kolarić v petek 10.6. odsotern.Objavljen razpis za subvencionirano bivanje študentovMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sporočilo, da je objavljen javni razpis za subvencionirano bivanje višješolskih in visokošolskih študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023. Razpisa za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito in s statusom osebe z začasno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2022/2023 sta objavljena na spletnih straneh študentskih domov.

Skupaj je razpisanih 12.149 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4685 in 7464 za podaljšanje bivanja, ter 49 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito.

Višina subvencije v študijskem letu 2022/2023 v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 21,50 EUR, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih je 32,00 EUR.

Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu eVŠ, in sicer od 1. 7. 2022, s tem, da bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 16. 8. 2022.

Študenti morajo prošnjo za podaljšanje oddati na spletnem portalu eVŠ, in sicer od 1. 7. 2022 do najkasneje 16. 8. 2022.


Poziv k podaji predlogov za priznanja ob 24. občinskem prazniku Občine RazkrižjeV skladu s 23. členom Odloka o simbolih, prazniku in priznanjih Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 76/2000), zbiramo predloge z utemeljitvijo za podelitev priznanj ob 24. občinskem prazniku Občine Razkrižje.

Kandidate za občinska priznanja lahko predlagajo občani, politične stranke, društva in druge organizacije.

  1. ČASTNI OBČAN – za življenjsko delo posameznika.
  2. PRIZNANJE OBČINE Razkrižje – za dosežke v večletnem obdobju.
  3. ZLATA PLAKETA OBČINE Razkrižje – za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
  4. ZAHVALNA LISTINA – za posebne zasluge in dejanja na vseh področjih dela in življenja v občini.

Predloge z obrazložitvijo sprejemamo v Upravi Občine Razkrižje do 6. 6. 2022, do 14. ure.


Javna obravnava Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.Občinski svet Občine Razkrižje je na 20. redni seji, dne 21. 4. 2022, sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. v prvi obravnavi, skupaj s pripombami, podanimi v razpravi.

Predlog odloka se v skladu z 42a. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) daje v 30. dnevno javno razpravo, ob čemer je utemeljene pisne pripombe potrebno predložiti v upravo Občine Razkrižje najpozneje do vključno 21. 5. 2022.

ODLOK O USTANOVITVI CEROP ČISTOPIS I.OBRAVNAVA

Obrazložitev predloga odloka