Obvestilo


Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Razkrižje-1. obravnavaOdlok o sofinanciranju letnega  programa športa v Občini Razkrižje

Na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 30. 4. 2020, je bila opravljena 1. obravnava Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Razkrižje ter sprejet sklep, da se predlog Odloka daje v 15-dnevno javno razpravo.

Predlog Odloka je objavljen  v priponki v nadaljevanju ter na vpogled v upravi občine.

Odlok_program športa_predlog

Utemeljene pisne pripombe na osnutek Odloka sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje osebno ali po elektronski pošti na e-naslov; obcinarazkrizje@siol.net

do petka 15. 5. 2020, do 15. ure.

Dodatne informacije so na voljo na tel. št. 02 584 99 08

Obvestilo delodajalcem zasebnega sektorjaDELODAJALCEM ZASEBNEGA SEKTORJA
RAČUNOVODSKIM SERVISOM
ZDRUŽENJEM IN ZBORNICAM
PROGRAMSKIM HIŠAM

Spoštovani,

v Uradnem listu RS št. 49/2020 na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020049.pdf je bil dne 10. aprila 2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Na podlagi določb 56. člena ZIUZEOP se nadomestila plač med začasno nezmožnostjo za delo zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodbe po tretji osebi izven dela, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ki so sicer bremenila delodajalce zasebnega sektorja in samostojne zavezance (za prvih 30 delovnih dni), od vključno 11.4.2020 do 31.5.2020 obračunajo v breme ZZZS.

Vse informacije glede zadržanosti od dela in uveljavljanja nadomestila plače v zvezi z epidemijo COVID-19, vključno z izvajanjem 56. člena ZIUZEOP, najdete na spletni strani ZZZS na povezavi: https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/55F91A45343677D6C125852D00303

Na zgornji povezavi sta objavljeni navodili za delodajalce zasebnega sektorja in samostojne zavezance, kjer so podrobno opisani postopki vložitve zahtevkov za refundacije za delavce pri delodajalcih zasebnega sektorja in zahtevkov za samostojne zavezance:

 • Delodajalec, ki ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik, bo za obdobje zadržanosti od vključno 11.4.2020 do 31.05.2020, ki bi glede na določbe ZDR bremenilo delodajalca (torej do vključno 30 delovnih dni), vložil posebni mesečni zahtevek za refundacijo z oznako ”COVID-19” na novi spletni strani ZZZS, o kateri vas bomo obvestili posebej. Oddati bo možno Excelovo datoteko (pripravljeno na podlagi v zgornji povezavi objavljenega pripomočka) ali pdf datoteko, pripravljeno iz programa delodajalca za obračun plač.
 • Delodajalec pri obračunu nadomestila po 56. členu ZIUZEOP uporabi takšen  % osnove po razlogih zadržanosti 01, 02, 03, 04 in 05 kot to določa ZDR in takšno urno osnovo za nadomestilo kot jo uporablja delodajalec pri obračunu nadomestila v svoje breme ( po ZDR ali kolektivni pogodbi, če je ta ugodnejša).
 • Preko nove spletne strani se ne bodo oddajali ”običajni” zahtevki za refundacijo po ZZVZZ, ampak le novi COVID-19 zahtevki.
 • Novih COVID-19 zahtevkov po 56. členu ZIUZEOP ne bo možno oddati preko portala SPOT ali preko vmesnika.
 • Samostojni zavezanec bo vložil mesečno vlogo za direktno izplačilo nadomestila na ZZZS za obdobje od vključno 11.4.2020 do 31.05.2020. Vloga je enaka kot jo samostojni zavezanci vlagajo že sedaj za nadomestila, ki jih ZZZS izplačuje po določbah ZZVZZ za zadržanosti zaradi bolezni ali poškodbe od vključno 31. delovnega dne oz. od 1. delovnega dne za nego, spremstvo, darovanje krvi, transplantacijo, izolacijo ter poškodbe, nastale v okoliščinah iz 18. člena ZZVZZ.

Podrobnejše informacije o drugih ukrepih v zvezi z epidemijo in novo zakonodajo lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Na tem spletnem naslovu pa FURS dopolnjuje in popravlja zbirko vprašanj in odgovorov:
https://www.gov.si/novice/2020-04-07-zbirka-pogostih-vprasanj-in-odgovorov/

Posebej opozarjamo na posebnost glede izvajanja 33. člena ZIUZEOP, ki je uvedel oprostitev plačila vseh prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) za vse delavce pri delodajalcih v zasebnem sektorju. Prosimo vas, da upoštevate, da oprostitev prispevkov za PIZ ne velja v času odsotnosti zaradi bolniškega staleža, za katerega delodajalec dobi povrnjeno nadomestilo plače s strani ZZZS, to pa je v naslednjih primerih:

 • od prvega dne odsotnosti npr. zaradi nege, izolacije, spremstva (navadni zahtevek za refundacijo preko SPOT, vmesnika ali v papirni obliki),
 • od 31 delovnega dne odsotnosti dalje v ostalih primerih  (navadni zahtevek za refundacijo preko SPOT, vmesnika ali v papirni obliki),
 • od prvega dne odsotnosti od 11. 4. 2020 do predvidoma 31. 5. 2020 v skladu s 56. člena ZIUZEOP zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicne bolezni, ki ga je pred  ZIUZEOP moral do 30. delovnega dne izplačati v svoje breme delodajalec (novi COVID-19 zahtevek na spletni strani ZZZS).

Obvestilo Finančne uprave RS – IZJAVA ZA PRIDOBITEV TEMELJNEGA DOHODKA IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOVObjavljamo  posredovano obvestilo Finančne uprave RS glede Izjave za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov.

Izjava je dostopna je na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31.5.2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Za koriščenje obeh omenjenih ugodnosti je treba na Finančno upravo RS poslati posebno izjavo le preko eDavkov  (prek spletnega portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki). Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. V eni izjavi se uveljavljata obe ugodnosti.

Mesečni temeljni dohodek:

 • 18. 4.2020: če bo izjava vložena do tega datuma za marec, bo nakazan denar na TRR 25.4.2020
 • od 19.4. do 30.4.2020: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec in/ali april, bo nakazan denar na TRR 10.5.2020
 • od 1.5. do 31.5.2020: Če bo izjava vložena v tem obdobju za marec in/ali april in/ali maj, bo nakazan denar na TRR 10.6.2020

Oprostitev plačila prispevkov:

 • 30. 4.2020: rok za predložitev izjave, če želijo oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.2020.
 • 31. 5.2020: rok za predložitev izjave, če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020.

Preverite, ali imate poravnane vse zapadle davčne obveznosti?

OPOZARJAMO, da je za uveljavljanje ukrepa oprostitve plačila prispevkov treba imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov, zato pred oddajo izjave preverite stanje na svoji kartici zavezanca v eDavkih. Za uveljavljanje ukrepa temeljnega dohodka pa je treba imeti poravnane vse davčne obveznosti na dan uveljavitve ZIUZEOP. Finančna uprava bo to upravičenost preverjala po davčni kartici zavezanca na dan 9. 4. 2020.

Kako si namestiti eDavke?

To je povsem enostavno, saj je registracija mogoča tudi zgolj z davčno številko in z geslom:

Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu in se prijavite v eVročanje, da boste tudi dokumente dobili le po elektronski poti in ne več po navadni pošti.

Če imate pri tem težave se obrnite na naš klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti sd.fu@gov.si.

Na Finančni upravi smo tu za vas in z veseljem vam bomo pomagali po telefonu ali elektronski pošti. Vse zadeve (vprašanja, preverjanja, itd.) s Finančno upravo skušajte urejati prek klicnega centra za fizične osebe na številki 08 200 1001, za pravne osebe na številki 08 200 1003 prek elektronske pošte uradov

 

https://www.gov.si/novice/2020-04-14-izjava-za-pridobitev-temeljnega-dohodka-in-oprostitev-placila-prispevkov-je-ze-na-voljo/Lokalna razvojna fundacija za Pomurje organizira 15. aprila 2020 webinar: nevladne organizacije in ukrepi mega anti-korona zakonaWebinar: nevladne organizacije in ukrepi mega anti-korona zakona

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje organizira 15. aprila 2020 ob 10. uri webinar za nevladne organizacije (društva, zavode, ustanove) in/ali socialna podjetja. Vsebina webinarja se bo nanašala na ukrepe iz mega anti-korona zakona ter na delovanje nevladnih organizacij v obdobju epidemije:

– odrejanje dela na domu;

– obvezni krizni dodatek za zaposlene;

– čakanje na delo na domu;

– bolniške;

– izvajanje projektov v času epidemije;

– javna dela;

– povračila stroškov;

– oprostitev plačila prispevkov za zaposlene;

– kje in kako pripraviti vloge;

– kam in kdaj oddati vloge.

Webinar bo potekal preko spletne aplikacije zoom in bo trajal približno uro in pol, odvisno od vprašanj udeležencev. Vsa navodila za udeležbo udeleženci prejmejo dan pred izvedbo. Webinar bo posnet in bo na voljo za ogled tudi pozneje, vendar samo prijavljenim uporabnikom, ki bodo prejeli povezavo do njega.

Webinar bo izvedel pravni strokovnjak Matej Verbajs, vodja pravne službe na Centru nevladnih organizacij Slovenije.

Prijave zbiramo preko spletnega obrazca, na e-naslovu matejka@lrf-pomurje.si ali preko telefona 051 368 750 (Matejka Horvat). 

V primeru prevelikega števila prijav imajo prednost nevladne organizacije / socialna podjetja iz Pomurja in Podravja.

Webinar organiziramo v sklopu čezmejnega projekta SENS NETWORK v okviru Programa sodelovanja V-A Slovenija – Madžarska in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nevladnim organizacijam iz Pomurja, ki bodo sodelovale na webinarju ponujamo tudi možnost brezplačnega pravnega svetovanja v zvezi s sprejetimi ukrepi.

Več informacij o webinarju najdete na spletni strani Lrf za Pomurje.

program webinarja

 


Izposoja e-knjigV času razmer, nastalih zaradi koronavirusa, običajna izposoja knjig v knjižnicah ni možna.

Za izposojo elektronskih knjig morate enako kot za klasično izposojo, biti član ene izmed slovenskih splošnih knjižnic. Ob včlanitvi v knjižnico vam je dodeljena ČLANSKA ŠTEVILKA in GESLO za MOJO KNJIŽNICO (Moj COBISS). 

Nato se postopki nekoliko razlikujejo glede na to, na kateri napravi boste e-knjige brali. Berete jih lahko na osebnem računalniku, tablici, telefonu z operacijskim sistemom iOS ali Android.

Kako najhitreje do e-knjige?

Preveriš ali je prosta. https://plus.si.cobiss.net/

Za člane Splošne knjižnice Ljutomer ali knjižničnega izposojevališča Razkrižje je akronim knjižnice SIKLJT, vnesete še številko vaše članske izkaznice, geslo pa je običajno vaše ime.

 

 

 

 

 

Elektronska knjiga podira rekorde

Brezplačnih 50 e-knjig v spletni knjigarni Mladinske knjige

https://www.metropolitan.si/prosti-cas/brezplacnih-50-e-knjig-v-spletni-knjigarni-mladinske-knjige/