Obvestilo


Test hoje – ZD LjutomerV soboto – 3.10. 2020 med 9.00 – 11.00 uro bo izveden test hoje na 2 km na hipodromu v Ljutomeru.

Test smo prestavili iz prejšnje sobote na to soboto zaradi nezmožnosti izvedbe zaradi slabega vremena.

Test je brezplačen, merljiv. Pred izvedbo samega testa se boste ogreli pod vodstvom fizioterapevtov, po opravljenem testu pa boste dobili izpis v kakšni kondiciji ste in svetovanje o nadaljnji telesni vadbi. Priporočamo, da se test ponovi čez 6 mesecev.

Pridite v športni opremi, vabljeni.

Skupaj skrbimo za zdravje.Zaključna aktivnost v okviru projekta “MOST”Prijazno Vas vabimo na zaključno aktivnost v okviru operacije Celovita obnova lesenega mostu čez reko Ščavnico in njegove širše okolice v naselju Šafarsko, z akronimom MOST.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, tematskega cilja »Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji«, prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, specifičnega cilja »Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS«.

Delavnica bo izvedena jutri, v torek, 29. 9. 2020 s pričetkom ob 13. uri izpred Doma kulture Razkrižje, Šafarsko 42C.

IZVEDBA DELAVNICE V OKVIRU PROJEKTA MOST

 


Delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Razkrižje, verzija 1.0Zainteresirani javnosti                     

Nosilcem načrtovanja ter drugim izvajalcem, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ali zaščitnih ukrepov na območju občine    

 Članom Štaba CZ Občine Razkrižje

 ZADEVA: Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob pojave epidemije oz. pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Razkrižje, verzija 1.0  –  objava

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/2012) je Občina Razkrižje izdelala Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Razkrižje, verzija 1.0.

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Razkrižje, verzija 1.0 je usklajen z Delnim regijskim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Pomurju, verzija 2.0.

Omenjeni delni načrt si lahko ogledate na spletni strani Občine Razkrižje http://www.razkrizje.si/predpisi/ ali na sedežu Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje vsak delovnik od 8. do 15. ure, po predhodni najavi.

Kontaktna oseba: Nataša Slavič, 02 584 99 12
Ambrozija 

O B V E S T I L O

Spoštovani občani in občanke!

Pelinolistna ambrozija in druge sorodne vrste iz rodu Ambrosia sodijo med škodljive rastline, ki zaradi svoje razširjenosti povzroča težave in dodatne stroške v kmetijstvu, večjo gospodarsko škodo z občutnim zmanjšanjem pridelka pa povzroča zlasti v ekološki pridelavi, kjer kemično zatiranje ni mogoče.

Pri občutljivih ljudeh lahko povzroča inhalacijske alergije oziroma senen nahod.

Preprečevanje njenih škodljivih vplivov je mogoče le z doslednim odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma oblikovanja semen, s katerimi se širi dalje.

Za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia je predpisano obvezno zatiranje že od leta 2010 dalje. Imetniki zemljišč so dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih.

Rastline ambrozije je treba odstraniti pred cvetenjem, ki se večinoma začne konec julija in traja do konca oktobra, maksimum pa je v avgustu in začetku septembra. Julija je na večini rastišč v taki razvojni fazi, da jo zlahka prepoznamo, hkrati pa je še pravi čas za njeno zatiranje, ker še ne cveti.

Prijave najdb rastišč ambrozije, lahko oddate pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Murska Sobota, Kocljeva ulica 10, 9000 Murska Sobota, ali po mailu: OU-MurskaSobota.uvhvvr@gov.si ali na tel. št. 02 521 43 40.


Prehajanje državne meje oseb, ki imajo v lasti ali najemu zemljo v sosednji državi (dvolastniki)Ker se bliža čas trgatev in pobiranja drugih pridelkov (npr. žetje koruze), se lahko pomoč pri izvajanju teh del s strani sorodnikov, pomočnikov in trgačev obravnava kot prehod zaradi nujnih osebnih ali poslovnih razlogov. Pri tem pa je potrebno dokazovati nujnost in upravičenost prehajanja meje na dnevni ravni.

Občina izda potrdilo dvolastnikom ali najemnikom zemljišč, v katerem se izkazuje upravičenost in nujnost, prav tako se na potrdilo navede seznam oseb (sorodniki, pomočniki, trgači). Namen potrdila mora biti izključno za prehod meje, osebe, ki so navedene na seznamu pa morajo mejo prehajati skupaj in se vrniti v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila.

Celoten dopis Ministrstva za notranje zadeve z dne, 8.9.2020: Odgovor_Razkrizje_-_8_9__trgatev_P