Obvestilo

Porast mišje mrzlice v SlovenijiLetos smo v Sloveniji zaznali porast primerov mišje mrzlice, kar se odraža tudi v večjem številu hospitalizacij in obravnav bolnikov.

Hemoragična mrzlica z renalnim sindromom oziroma mišja mrzlica je akutna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo hantavirusi. Bolezen se z glodavca na človeka prenese z vdihavanjem virusov, ki so v izločkih glodavcev, bolezen pa se ne prenaša s človeka na človeka.

Bolezenski znaki se običajno pojavijo 2 do 4 tedne po okužbi, lahko pa vse od nekaj dni do dveh mesecev. Bolezen se začne nenadoma z visoko vročino, mrzlico, močnim glavobolom in bolečinami v ledvenem predelu in trebuhu. Pojavijo se motnje vida, bolečine pri gibanju očesnih zrkel, očesne veznice so močno pordele, bolnik je v obraz rdeč, kot bi bil opečen po sončenju. Kasneje pride do nenadnega padca krvnega pritiska, pojavijo se motnje zavesti, krči, krvavitve v koži in sluznicah in akutna odpoved ledvic. Okrevanje lahko traja več tednov ali mesecev.

Kleti, drvarnice, na pol zapuščene hiše so naravna okolja, kjer bivajo glodavci in jih onesnažijo z urinom, blatom ali slino, predstavljajo vir okužbe za ljudi. Največkrat je vir okužbe aerosol, ki nastane ob pometanju, čiščenju ali delu v dalj časa zaprtih pomožnih prostorih, ob rušenju starih objektov, delu na polju in ob aktivnostih v gozdu. Posebej izpostavljeni so kmetovalci in gozdni delavci.

Poginule miši, ki so kronično okužene z virusom mišje mrzlice, predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, če pri stiku in odstranjevanju mrtvih glodavcev/miši ne upoštevamo navodil za varno odstranjevanje. Posamezno poginulo miš ali drugega poginulega glodavca lahko zakopljemo, sežgemo ali odložimo v posodo za komunalne odpadke. Večje količine poginulih miši je treba zapakirati v biološko razgradljivo neprepustno embalažo in se za odstranitev obrniti na Veterinarsko higiensko službo Nacionalnega veterinarskega inštituta.

Če zbolite z znaki, ki ustrezajo mišji mrzlici, poiščite zdravniško pomoč in zdravniku povejte, da ste bili izpostavljeni dejavnikom tveganja za okužbo z virusom mišje mrzlice.

Več informacij o porastu mišje mrzlice najdete na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/porast-misje-mrzlice

Podatki spremljanja mišje mrzlice v Sloveniji: https://www.nijz.si/sl/tedensko-spremljanje-hemoragicne-mrzlice-z-renalnim-sindromom-hmrs

Predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)Dne 11. 7. 2021 je razpisan zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Državna volilna komisija nas je z dnem pričetka volilnih opravil pozvala, da predlagamo člane volilnih odborov za izvedbo predmetnega zakonodajnega referenduma.

Pozivamo vas, da nam najpozneje do vključno 11. 6. 2021 na naslov Občina Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, s pripisom “za referendum” posredujete vaše predloge za člane volilnega odbora, ob čemer upoštevajte, da je za člana volilnega odbora (oziroma za predsednika in njegovega namestnika) lahko imenovana samo oseba, ki ima volilno pravico in stalno prebivališče na območju volilnega okraja. Predlogu za imenovanje je treba priložiti originalno potrjeno soglasje kandidata.

Predlagane kandidate pozivamo tudi k spoštovanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb virusa SARS-CoV-2.

Več informacij:
Poziv Državne volilne komisije
Soglasje za člana volilnega odboraPoziv – občinska priznanjaV skladu s 23. členom Odloka o simbolih, prazniku in priznanjih Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 76/2000),

zbiramo predloge z utemeljitvijo za podelitev priznanj ob 23. občinskem prazniku Občine Razkrižje.

Kandidate za občinska priznanja lahko predlagajo občani, politične stranke, društva in druge organizacije.

  1. ČASTNI OBČAN – za življenjsko delo posameznika.
  2. PRIZNANJE OBČINE Razkrižje – za dosežke v večletnem obdobju.
  3. ZLATA PLAKETA OBČINE Razkrižje – za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
  4. ZAHVALNA LISTINA – za posebne zasluge in dejanja na vseh področjih dela in življenja v občini.

Predloge z obrazložitvijo sprejemamo v Upravi Občine Razkrižje do 25. 5. 2021, do 14. ure.


Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2021Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje (UL RS, št. 93/2020) objavljamo Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2021.

Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna in s katerimi se nagradijo študenti, ki so v študijskem letu 2020/2021 uspešno opravili letnik, diplomo, magisterij ali doktorat. Pogoji za pridobitev nagrade in podrobne informacije so določeni v javnem pozivu.

Zainteresirane vabimo, da vloge na objavljenem obrazcu z zahtevanimi dokazili vložijo, do vključno 30. novembra 2021 do 12.00 ure, elektronsko na obcinarazkrizje@siol.net ali oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, s pripisom v zadevi ali na ovojnici: “Prijava-nagrade študentom 2020”.

Javni poziv za dodelitev nagrad 2021

Vloga na javni poziv za dodelitev nagrad 2021