ObvestiloBrezplačna Zelena svetovalnica za probleme varstva okolja in urejanja prostoraBrezplačna Zelena svetovalnica v podporo pri pravnih vprašanjih varstva okolja in urejanja prostora za vsakogar.

V okviru projekta Zagovorniki okolja, ki ga izvajata Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in IPoP – Inštitut za politike prostora, je vzpostavljena Zelena svetovalnica – neodvisna pravna svetovalnica za vprašanja s področja varstva okolja ter urejanja prostora.

Zelena svetovalnica je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam ter nevladnim organizacijam. Brezplačna Zelena svetovalnica bo vsem, ki se angažirajo na področju varstva okolja, pomagala s konkretnimi napotki pri reševanju njihovih problemov in vprašanj. Na prenovljeni spletni strani Zagovornikov okolja (podstran Postopki) so vsem zainteresiranim na poljuden način sistemi varstva okolja, narave in prostora, postopki, v katerih lahko javnost sodeluje in pravna sredstva, ki jih lahko uporabljajo nevladne organizacije, civilne iniciative in prizadeti posamezniki, Berilo za trajnostni razvoj pa je namenjeno boljšemu trajnostno naravnanemu sodelovanju pri urejanju prostora.

Namen približanja ureditve varstva okolja in prostora ter zelene svetovalnice je povečati znanje vsem, ki se aktivno ukvarjajo z varstvom okolja, da bodo lahko konstruktivno in učinkovito sodelovali pri sprejemanju okoljskih in prostorskih odločitev ter pravilno in argumentirano uporabljali pravna sredstva, ki so jim na voljo za uveljavljanje pravice do zdravega življenjskega okolja. Varstvo narave in urejanje prostora se v praksi odvija v lokalnem okolju. V procese so vključeni številni deležniki ter širša javnost. Slednja zaradi kompleksnosti ureditve varstva okolja in urejanja prostora težko tvorno in učinkovito sodeluje, zato prihaja do številnih konfliktov v prostoru. Udeleženci postopkov, ki bodo bolj opremljeni z znanjem, bodo lahko bolj argumentirano in učinkovito ter pravočasno uveljavljali varstvo pravice do zdravega življenjskega okolja v dobro širše skupnosti in bodočih generacij.

Zelena svetovalnica je vzpostavljena v okviru mreže Zagovornikov okolja – neformalne mreže pravnic in pravnikov, ki v sodelovanju z naravoslovnimi strokovnjaki združujejo svoje znanje za učinkovito pravno varstvo okolja, narave ter prostora v skupno rabo. Mreža deluje pod okriljem Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, ki ima status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja. Delovanje mreže je namenjeno predvsem podpori nevladnih organizacij s področja varstva okolja in urejanja prostora.

Zelena svetovalnica

Berilo za trajnostno urejanje prostora

 

 


Stari tolarji bodo oživeli za 2 meseca: vlijte novo upanje bolnicam z rakom in njihovim svojcemZačela se je dobrodelna akcija Napolni nas z upanjem – Stari tolarji za nove začetke, ki jo organizira Europa Donna, slovensko združenje za boj proti raku dojk, skupaj s partnerji in podporniki. Od 10. januarja do 1. marca 2019 zbirajo stare tolarske bankovce, s katerimi želijo zbrati sredstva za nadgradnjo programa ROZA, ki bolnicam in njihovim svojcem nudi psihosocialno pomoč ob soočanju z diagnozo rak. Roza škatle, v katere lahko oddate stare tolarje, so na voljo v 644 trgovinah Mercator in v poslovalnicah NLB po vsej Sloveniji. Tolarske bankovce pa lahko na sedež Europe Donne pošljete tudi v roza kuverti.

Združenje Europa Donna Slovenija že več kot 20 let skrbi za pomoč bolnicam in njihovim svojcem med zdravljenjem in po njem ter vse leto osvešča o raku dojk in rakih rodil. Diagnoza rak vpliva na vse ravni življenja bolnice in prizadene tudi njene bližnje, zato si Europa Donna že vrsto let prizadeva, da bi bolnicam in njihovim svojcem lahko zagotovili tudi ustrezno psihosocialno podporo. Pred dvema letoma so aktivnosti psihosocialne podpore povezali v skupen program ROZA, ki ga v letih od 2017 do 2019 sofinancira Ministrstvo za zdravje, vse aktivnosti so za udeležence brezplačne. “Zdravljenje rakavih obolenj z vidika medicinske stroke nenehno napreduje in daje novo upanje za bolnice, ki se soočajo s to boleznijo. Diagnoza rak pa ne prizadene samo bolnice, ampak poseže v odnose v družini, z otroci, s partnerjem, prijatelji, sodelavci. Europa Donna je že od svojih začetkov prostor, kjer poleg znanja in izkušenj v procesu zdravljenja nudimo tudi topel objem in smo tu za iskren pogovor ter strokovno psihosocialno pomoč,” pravi Tanja Španić, predsednica Združenja Europa Donna.

Stari tolarji za nove začetke

Dobrodelna akcija Napolni nas z upanjem – Stari tolarji za nove začetke poteka od 10. januarja do 1. marca 2019. Pobrskajte za pozabljenimi tolarskimi bankovci in jih oddajte v Roza škatle za zbiranje starih tolarjev, ki so na voljo v 644 Mercatorjevih trgovinah in v poslovalnicah NLB po vsej Sloveniji. Roza škatlo lahko ustvarite tudi sami in zbirate sredstva v podjetjih, društvih ali s prijatelji, zbrana sredstva pa oddate v eni od Mercatorjevih trgovin ali poslovalnicah NLB ali na sedežu Združenja Europa Donna Slovenija. Če v vaši bližini ni trgovine Mercator ali NLB Poslovalnice, pa lahko tolarske bankovce v roza kuverti pošljete po pošti na sedež Združenja Europa Donna Slovenija.

Več o akciji na spletni strani napolninaszupanjem.si.

Program ROZA, psihosocialna podpora za bolnice in njihove svojce

Z zbranimi sredstvi bodo v Združenju Europa Donna Slovenija nadgrajevali aktivnosti v okviru programa Roza, ki ga izvajajo v sodelovanju s partnerji, in v katerega so bolnicam in njihovim svojcem v času zdravljenja in po njem na voljo različne oblike psihosocialne podpore.
Predlog proračuna Občine Razkrižje za leto 2019 – javna obravnavaNa 2. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 28. 12. 2018, je bil obravnavan osnutek proračuna Občine Razkrižje za leto 2019 ter sprejet sklep, da se predlog proračuna Občine Razkrižje daje v javno obravnavo.

Prvič se je Občinski svet Občine Razkrižje odločil, da bo del sredstev, v višini 5.000 EUR izločen po tako imenovani participativni metodi odločanja, kar pomeni, da bodo o teh sredstvih, za določene naloge, odločali občani sami.

Predlog proračuna je objavljen na občinski spletni strani ter na vpogled v upravi občine.

Utemeljene pisne pripombe na proračun ter predloge za participativni del proračuna sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje osebno ali po elektronski pošti na  e-naslov obcinarazkrizje@siol.net  do petka, 25. 1. 2019.

Dodatne informacije na tel. št. 02 584 99 00

Ad 3 Odlok o proračunu 2019-osnutek

AD 3 Osnutek proračuna 2019- splošni del

Ad 3 Osnutek proračuna 2019 posebni del

Participativni proracun – obrazec splet

 


Ponudba za kmetijsko zemljišče v lasti občineObveščamo vas, da je na oglasni deski Upravne enote (UE) Ljutomer in Občine Razkrižje objavljena ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča parcelne številke 685 in 686 k.o. Globoka v lasti občine. Sprejem ponudbe je možen do 18.1.2019 na UE Ljutomer.

https://e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnadeska/podrobnosti-objave.html?id=637140


Zdravje v slovenskih občinahSlovenijo sestavlja 212 med seboj zelo raznolikih občin, v katerih živi več kot 2 milijona prebivalcev. Zdravje v občini predstavlja nov vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z drugimi organizacijami.

Informacije o zdravju prebivalstva so predstavljene na ravni Slovenije, statističnih regij, upravnih enot in občin. S tem je omogočen prikaz stanja posameznih območji in primerjave med njimi.

Zdravje v občini

Analiza podatkov za Občino Razkrižje