ObvestiloOBJAVA NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBENAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

Skladno z 52., 65. In 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 11/2018) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Razkrižje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe brezplačnega najema za nepremičnine parcelnih številk in delov stavb v  k.o. Globoka;

 • 406, gozd
 • 408 travnik,
 • 409 sadovnjak,
 • 410 pašnik
 • 411 gozd,
 • 429 njiva,
 • 453 gozd
 • 454/1 gozd
 • 774 njiva,
 • 775 stanovanjska stavba,
 • 776 sadovnjak,
 • 777 travnik
 • 778 njiva,
 • 779, njiva
 • 780 njiva,
 • 781 njiva,
 • 782 sadovnjak,
 • 794 gozd,
 • 795 gozd,

Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi izkazanega interesa navedene nepremičnine brezplačno najeti na neprofitni bazi, oziroma opravljanju dejavnosti socialnega podjetništva, po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.

Z zainteresiranim bodo opravljena pogajanja o pogojih pravnega posla.

Šafarsko, 28. 3. 2019

Pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstevBiotehniška šola Rakičan kot pooblaščena organizacija za pregledovanje naprav (škropilnice, pršilniki) za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, tudi letos organizira terenske preglede naprav. Preglede naprav morajo opraviti vsi, ki nimajo veljavnega pregleda in tisti ki jim poteče veljavnost pregleda v letu 2019.                

Uporabnike naprav obveščajo, da boste na testiranje pravočasno povabljeni na vaša testirna mesta. Vse tiste imetnike naprav, ki še nimate opravljenega pregleda-testiranja, ali vam veljavnost pregleda poteče v letu 2019, obveščajo da se lahko na testiranje prijavite na tel. številko 02 530 37 50 ali 041 579 820 ali elektronski naslov: dejan.kocis@guest.arnes.si.

Datum testiranja:

01.04.2019 od 8:00

Izvajalec:

Biotehniška šola Rakičan

Kraj:

Razkrižje

Opis lokacije:

Pri gostilni Na gmajni, Razkrižje 21b

Kontaktna oseba:

Kočiš Dejan

Telefon:

041 579 820