ObvestiloJavni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2021Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje (UL RS, št. 93/2020) objavljamo Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2021.

Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna in s katerimi se nagradijo študenti, ki so v študijskem letu 2020/2021 uspešno opravili letnik, diplomo, magisterij ali doktorat. Pogoji za pridobitev nagrade in podrobne informacije so določeni v javnem pozivu.

Zainteresirane vabimo, da vloge na objavljenem obrazcu z zahtevanimi dokazili vložijo, do vključno 30. novembra 2021 do 12.00 ure, elektronsko na obcinarazkrizje@siol.net ali oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, s pripisom v zadevi ali na ovojnici: “Prijava-nagrade študentom 2020”.

Javni poziv za dodelitev nagrad 2021

Vloga na javni poziv za dodelitev nagrad 2021


Ambulanta in lekarna – delovni čas med prvomajskimi praznikiPONEDELJEK 26.4. -ZAPRTO

TOREK 27.4. –           PRAZNIK

SREDA 28.4. –           ZAPRTO

 

medicinska sestra JULIJA bo delala

ČETRTEK 29.4. – 14.00 DO 21.00

PETEK 30.4.           8.00 DO 12.00

DR. KOLARIĆ BO ODSOTEN CEL TEDEN

 

ZA NUJNE PRIMERE KLIČITE

V ZD LJUTOMER

 

 

OBVESTIO POTRES 29.12.2020, PODALJŠANJE ROKA OCENJEVANJA ŠKODEOBVESTILO – POTRES 2020 – OCENJEVANJE ŠKODE NA STAVBAH ZARADI POSLEDIC POTRESA 29. DECEMBRA 2020  (podaljšanje zbiranja prijav škode do 15. 3. 2021)

Občina Razkrižje obvešča vse občane, ki so morebiti utrpeli škodo na stavbah zaradi posledic potresa, 29. 12. 2020, da se na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, št. 844-4/2021-33 – DGZR z dne, 28. 01. 2021, popisuje in ocenjuje škoda.

Zbiranje vlog s prijavo škode poteka na Občini Razkrižje do ponedeljka,  15. 3. 2021 in se lahko odda za:

  • v celoti uničene objekte (obrazec 3)
  • delno škodo na objektih (obrazec 4)

Vloge se lahko oddajo pisno;

  • po pošti na naslov Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje,
  • po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net , ali
  • v občinski upravi Šafarsko 42 c, (v občinski poštni nabiralnik pri vhodu ali osebno v avli Doma kulture Razkrižje)

Ob prijavi škode, poleg obrazca obvezno navedite kontaktno telefonsko številko in elektronsko pošto za posredovanje nadaljnjih obvestil.

Priložiti je potrebno tudi fotografije poškodovanih objektov (v kolikor je možno stanje pred in po potresu) oz. dokazilo, da so poškodbe posledica potresa iz dne 29. 12. 2020 in ne stare poškodbe objekta.

(Obrazce lahko fizično prevzamete tudi v avli Doma kulture Razkrižje)

Občinska uprava Občine Razkrižje

Priloge:

1. Obrazec 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (uničen objekt)

2. Obrazec 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči

3. Priloga 3 – Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah

4. Šifrant B – Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah


Objava statističnih podatkov o oddanih evidenčnih naročilih v letu 2020Občina Razkrižje kot naročnik v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) objavlja statistične podatke o oddanih evidenčnih naročilih v preteklem proračunskem letu 2020.

Na splošnem področju je bilo v letu 2020 oddanih skupno 186 evidenčnih naročil v skupni vrednosti 448.871 EUR brez DDV, od tega:

– 62 za vrsto predmeta BLAGO v skupni vrednosti 22.400 EUR brez DDV,
– 91 za vrsto predmeta STORITVE v skupni vrednosti 129.723 EUR brez DDV,
– 33 za vrsto predmeta GRADNJE v skupni vrednosti 296.748 EUR brez DDV.

Na infrastrukturnem področju in področju obrambe in varnosti Občina Razkrižje v letu 2020 ni oddala evidenčnih naročil.

Seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2020 na splošnem področju, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v veljavnem Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), od katerih dalje mora biti izveden postopek javnega naročanja na način kot ga določa zakon, je dostopen tukaj.