Obvestilo

Namera o sklenitvi neposredne pogodbeSkladno z 19. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 862010, 75/2012, 47/2013, 47/2013 ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1l, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014, 58/2016) Občina Razkrižje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za pridobitev nepremičnine parcelne številke 622/3 k.o. Šafarsko, v javno korist.

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje


Razpis gibanja Kultura-Natura Slovenija za priznanja Naša Slovenija 2017RAZPIS PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2017

Gibanje KULTURA-NATURA SLOVENIJA bo že osmič zapored podelilo PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA za zgledne dosežke pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine.

Razpis bo odprt od 3. JANUARJA 2018 do vključno 30. MARCA 2018.
Razpis je usklajen s kriteriji za priznanja Europa Nostra (štiri kategorije).
Prejete predloge bo aprila 2018 pregledal odbor za podelitev priznanj Naša Slovenija in izbral po največ tri prejemnike v posamezni kategoriji.

Gibanje KULTURA – NATURA SLOVENIJA je nevladno prostovoljno civilno gibanje, ki podpira, spodbuja in povezuje posameznike ter civilne pobude na področjih raziskovanja, predstavljanja, varovanja, ohranjanja in uveljavljanja slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine. S svojimi dejavnostmi širi zavest in znanja o dediščinskih vrednotah med prebivalstvom na skupnem slovenskem kulturnem in etničnem prostoru širom Slovenije in v zamejstvu.

Gostiteljica podelitve priznanj Naša Slovenija 2017 ter priložnostnega srečanja članov in simpatizerjev gibanja Kultura – Natura Slovenija bo OBČINA RAZKRIŽJE (glej www.razkrizje.si) ter njen župan, gospod Stanko Ivanušič.
Predvideni datum dogodka: 12. maj 2018 dopoldne (popoldne:ogled kraja in druženje).

Razpis Razpis-NS-2017

http://www.kultura-natura.si/2018/01/razpis-priznanja-nasa-slovenija-celotno-besedilo/

http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-e3a35446-2229-4604-af3d-96d33c6a70e0.html.