Obvestilo

Javna obravnava Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevozov v Občini RazkrižjePravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza  v Občini Razkrižje – javna obravnava

Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 15. 10. 2020 je bil obravnavan osnutek Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza  v Občini Razkrižje  ter sprejet sklep, da se Pravilnik daje 14-dnevno v javno obravnavo.

Predlog Pravilnika je objavljen na občinski spletni strani ter na vpogled v upravi občine.

Utemeljene pisne pripombe na predlog Pravilnika sprejemamo pisno v Občinski upravi Občine Razkrižje ali po elektronski pošti na e-naslov obcinarazkrizje@siol.net do četrtka, 5. 11. 2020.

Besedilo za javno razpravo -objava Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov v Občini Razkrižje.docANKETNI VPRAŠALNIK NA TEMO PEŠAČENJA, KOLESARJENJA in JAVNEGA PREVOZAVabljeni k izpolnitvi anketnega vprašalnika s področja izvajanja trajnostne mobilnosti občanov Razkrižja.
Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007- LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega delno financira Evropska unija iz programa LIFE, Sklad za podnebne spremembe (Ministrstvo za okolje in prostor) ter Ministrstvo za infrastrukturo.
info@care4climate.si www.care4climate.si
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega  programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.
Povezava do ankete:

https://www.1ka.si/a/297791Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Murski SobotiOkrožno sodišče v Murski Soboti je v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 14.08.2020, objavilo poziv predlagateljem za vložitev predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov. Občinski svet Občine Razkrižje lahko predlaga 1 kandidata za sodnika porotnika. Razen predstavniških organov občin z območja sodišča so lahko predlagatelji tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju Okrožnega sodišča Murska Sobota. Politične stranke neposredno ne morejo predlagati kandidatov.

V skladu z 42. členom Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/1994 s spremembami in dopolnitvami) je za sodnika porotnika lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. Kandidat mora s kandidaturo tudi soglašati ter dovoliti sodišču, da pridobi potrebne podatke iz uradnih evidenc.

Glede na navedeno, se obvešča vse zainteresirane predlagatelje, da pisno predlagajo posameznike, ki izpolnjujejo pogoje za sodnike porotnike in želijo to delo opravljati v naslednjem petletnem mandatu, ob čemer je k pisnemu predlogu potrebno priložiti tudi izjavo kandidata za sodnika porotnika. Predloge je potrebno oddati v upravo Občine Razkrižje najpozneje do vključno 12. 10. 2020.

Predlog_sodniki porotniki

Izjava kandidata


Stari papir za dober namenPridružite se pri dobrodelni akciji zbiranja starega papirja, ki ga organizira Društvo za ohranjanje človeštva Komenda Maribor.  Akcija poteka od 10.09.2020 do 10.11.2020. Zbrani papir bo odkupilo podjetje Surovina d.o.o. in izkupiček od prodaje se bo v celoti namenil starostnikom. Z zbranimi sredstvi se bodo pokrivali stroški, ki jih nekateri sami ne zmorejo.

Kakšen papir pride v poštev? V poštev pridejo vse vrste papirja.

Kje lahko papir oddate? Papir se lahko oddaja na objavljenih lokacijah družbe Surovina d.o.o.

Več o akciji Stari papir za dober namen

Lokacije zbiranja