Obvestilo

»Petarde? Ne, hvala!«Tudi Občina Razkrižje se je pridružila družbi TAM-TAM pri uresničevanju pobude »Petarde? Ne, hvala!«, s katero opozarjamo, da je uporaba petard in drugih pirotehničnih sredstev nevarna tako živalim kot tudi ljudem.


Priprava proračuna za leto 2019Občina Razkrižje pričenja s pripravo osnutka proračuna za leto 2019. Proračun občine je temeljni dokument s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki občine ter odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto.

Občina želi proračun pripraviti s sodelovanjem in dialogom, zato zainteresirane občanke in občane ter organizacije vabimo, da nam posredujete svoje predloge aktivnosti za vključitev v proračun za naslednje leto oziroma v razvojni program za obdobje 2019-2022. Vaše predloge bomo preučili in jih v skladu s finančnimi ter zakonskimi možnostmi upoštevali pri pripravi osnutka proračuna občine.

Predloge lahko posredujete na elektronski naslov obcinarazkrizje@siol.net najkasneje do 5. 12. 2018.
Zbiranje ponudb najema traktorja s priključki za zimsko služboZaradi učinkovitega in pravočasnega izvajanja
zimske službe po pločnikih, Občina Razkrižje
za čas zimske sezone (od 15. 11. 2018 do 15. 3. 2019)
zbira ponudbe najugodnejšega ponudnika za najem ali odkup manjšega traktorja, primernega za uporabo na pločniku (širine do 160 cm) s plugom in posipalcem.
Upravljanje s traktorjem in priključki bo organizirano s strani zaposlenih v režijskem obratu občine.

Ponudbo za celovito izvedbo zimske službe po pločnikih lahko poda tudi registrirani izvajalec tovrstnih storitev.

Ponudbe zbiramo v upravi občine do petka,
2. 11. 2018, do 14. ure.
Informacije na telefon 02 584 99 12 ali 041 878 448


Bralna značka za odrasle 2018/2019SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER

BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 2018/2019
DODATNI SEZNAM ZA IZPOSOJEVALIŠČE RAZKRIŽJE

„Vse dobre knjige imajo nekaj skupnega – so bolj resnične, kot če bi se dejansko zgodile.“
(Ernest Hemingway)

 

Spoštovani bralke in bralci, prisrčno vas vabimo k sodelovanju v projektu Bralna značka za odrasle. Naš namen je spodbujanje bralne kulture, zato vam v branje ponujamo izbor kakovostnih knjig.

CILJ: Prebrati vsaj 5 knjig iz seznama. Kdor prebere 5 knjig in odda zloženko z mislimi in predlogi dobi potrdilo in „presenečenje“ knjižnice.

KDAJ: od 15. oktobra 2018 do 15. aprila 2019.
Obrazec zloženke lahko poiščete na izposoji.

KJE:
Izpolnjene zloženke oddate v vaši knjižnici do vključno 15. aprila 2019.

Preberite najmanj pet knjig:

 1. AHMTEAJ Jasmina: Dekle z bonboni
 2. ALLENDE Isabel: Japonski ljubimec
 3. AUDEGUY Stephane: Edini sin
 4. BOBIĆ M. Mirjana: Dnevnik srbske gospodinje
 5. ENARD Mathias: Kompas
 6. GOLOB Tadej: Jezero
 7. HUGES Kathryn: Pozabljeno pismo
 8. HUME Fergus: Skrivni prehod
 9. POTTER Alexandra: Pazi, kaj si želiš
 10. SANTO M. Courtney: Korenine oljčnega drevesa
 11. SHAFAK Elif: Čast
 12. SCHROFF Laura: Angeli na zemlji
 13. VALETIČ Žiga: Tunel
 14. WEISS Pavol: Maščevanje
 15. WINTERSON Jeanette: Teža
 16. YOUNG W. PAUL: Koliba
 17. ZANDER Joakim: Brat

  Želimo vam prijetno branje.