ObvestiloBrezplačno računalniško izobraževanjeRačunalniška in digitalna pismenost sta danes postali osnovni znanji, nujno potrebni za razvoj posameznika na vseh področjih. Še večji pomen pa imajo ta znanja na odmaknjenih območjih našega podeželja, saj so potrebna za lažje zaposlovanje, komuniciranje, iskanje informacij ter vodenje kmetijskega gospodarstva.

Občina Razkrižje v sodelovanju s podjetjem Interplanet organizira brezplačna računalniška izobraževanja, na katera vabimo predvsem tiste, ki bi želeli pridobiti osnovna znanja za delo z računalnikom, Internetom, elektronsko pošto in programi Word, Excel in PowerPoint.

Brezplačna računalniška izobraževanja se izvajajo v manjših skupinah ( do 10 oseb ), izobraževanja pa bodo vsebinsko prilagojena znanju in potrebam posamezne skupine. Za izobraževanje ne potrebujete svojega računalnika.

Izobraževanje bo trajalo predvidoma 4 šolske ure, odvisno od števila prijavljenih pa bomo lahko pripravili več terminov.

Prvo izobraževanje bi predvidoma pripravili konec novembra, v prostorih Knjižnice in čitalnice Razkrižje.

Če bi se izobraževanja želeli udeležiti, nam to sporočite najkasneje do 10. novembra 2019, na telefon 02 584 99 00, 02 584 99 12 ali po e-pošti na obcinarazkrizje@siol.net ali tic@razkrizje.si.


Bralna značka za odrasle 2019/2020Splošna knjižnica Ljutomer,  Izposojevališče Razkrižje

BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 2019/2020

Od 15. oktobra 2019 do 15. aprila 2020, je potrebno prebrati vsaj 5 knjig iz naslednjega seznama:

1.DJILAS I.: Hiša

2.FLISAR E.: Tisoč in ena pot

3.HAWKINS P.: Dekle na vlaku

4.JAMES E.: Ljubezen in predanost

5.JANČAR D.: To noč sem jo videl

6.LEVY A.: Mali otok

7.MARINČIČ K.: Rožni

8.MEHARI S. G.: Ognjeno srce

9.MENIH K.: Lešnikova torta

10.MORRISSEY D.: Kamor te vleče srce

11.MURAKAMI H.: 1Q84 1-2, 3. del

12.PAASILINNA A.: Na lovu za spomini

13.RON R.: Pozabi na preteklost

14.TAVČAR I.: Cvetje v jeseni

15. WALSH R.: Moški, ki ni poklical

Letak BZ 2019_2020


Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičninJAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Na podlagi 3. odstavka 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1; UL RS, št. 77/2017, 33/2019), Občina Razkrižje javno naznanja ter

občane in lastnike nepremičnin na območju Občine Razkrižje obvešča, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019, v prostorih Občinske uprave Občine Razkrižje, Šafarsko 42 C (Dom kulture), vsak delovni dan od 8 h – 15 h, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Za občane in lastnike nepremičnin na območju Občine Razkrižje bo javna predstavitev modelov vrednotenja, ki jo bo izvedla Geodetska uprava Republike Slovenije, v sredo, 16. 10. 2019, od 10.00 do 13.00 ure, v prostorih Mestne občine Murska Sobota (velika sejna dvorana), Kardoševa 2, Murska Sobota.

Geodetska uprava Republike Slovenije je v skladu z določili Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1; UL RS, št. 77/2017, 33/2019) oblikovala osnutek modelov vrednotenja nepremičnin in jih konec leta 2018 v sodelovanju z občinami uskladila. Na podlagi vseh pripomb je Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila predlog modelov vrednotenja nepremičnin, ki bo javno razgrnjen.

Predlog modelov vrednotenja bo z dnem 1. 10. 2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

Občina za nepremičnine, ki ležijo na njenem območju izvede javno razgrnitev modelov vrednotenja in tako k sodelovanju v postopku povabi tudi predstavnike splošne javnosti. Namen razgrnitve je seznanitev vseh lastnikov nepremičnin s predlogom modelov vrednotenja nepremičnin tudi grafično in na vizualen način. Iz razgrnjenih izrisov bo razvidno, kako so vrednostne cone in njihove vrednostne ravni predlagane za celotno območje občine.

Vsi zainteresirani lahko od 1. 10. 2019 do 15. 11. 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

 • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostne ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov občine Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, ali skeniranega na elektronski naslov obcinarazkrizje@siol.net, ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v prostorih Občinske uprave Občine Razkrižje,
 • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu Množičnega vrednotenja nepremičnin. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Vse informacije vezane na množično vrednotenje nepremičnin lahko preberete na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin na https://www.mvn.e-prostor.gov.si/. Za vsebinsko pomoč in vprašanja lahko kontaktirate klicni center 080 20 09 ali po elektronski pošti na naslov vrednotenje@gov.si.

Kontaktna oseba na Občini Razkrižje je Monika Holc (tel.: 02 584 99 08, e-pošta: obcinarazkrizje@siol.net).

Šafarsko, dne 27. 9. 2019

 


Akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019LETAK AKCIJA 2019 (s kuponom)

 

Zakaj je dobro sterilizirati / kastrirati ?

 V Sloveniji je preveč neželenih psov in mačk brez lastnikov

 • vsako leto je zavrženih več kot 4000 psov in mačk, mnogo teh žalostno konča, saj je vseh živali veliko preveč, da bi lahko našle dobre lastnike
 • Parjenje je fizično težko preprečiti
 • psice se gonijo 2x letno, mačke 3-4x letno;
 • samci se lahko parijo vsakič, ko zavohajo gonečo se samico, zavohajo jo tudi do 3 km daleč, so zelo vztrajni, da pridejo do nje;

Pozitiven vpliv na vedenje

 • živali se manj potepajo (manj smrti na cestah), manjkrat izgubijo;
 • se manj pretepajo, samci manj markirajo teren, živali so bolj vdane in zadovoljne doma; mačke pa še vedno lovijo miši
 • poleg tega so lastniki psov tudi kazensko odgovorni za svoje pse, ki se prosto gibajo po okolici. S pravočasno kastracijo spolnega nagona pri psu ni več in s tem te težave izginejo.

Pozitiven vpliv na zdravje

 • s sterilizacijo in kastracijo zaščitimo živali pred spolno nalezljivimi boleznimi in zmanjšamo možnost prenosa drugih nalezljivih bolezni;
 • sterilizirane samice ne zbolijo za vnetjem rodil (lahko celo smrtno nevarnim obolenjem);
 • sterilizirane samice ne zbolijo za rakom na maternici, imajo manj možnosti za raka na mlečni žlezi, kastrirani samci ne zbolevajo za rakom na prostati in na modih;
 • pri steriliziranih samicah ne prihaja do navidezne brejosti

Pobijanje mladičev je nezakonito

 BODITE DEL REŠITVE – NE PROBLEMA – STERILIZIRAJTE / KASTRIRAJTE!

 
Odlok o pokopališkem redu v Občini Razkrižje – javna obravnavaOdlok o pokopališkem redu v  Občini Razkrižje –  javna obravnava

Na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 20.6.2019, je bila opravljena 1 .obravnava Odloka o pokopališkem redu v Občini Razkrižje ter sprejet sklep,da se predlog Odloka daje v 30-dnevno javno razpravo.

ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI RAZKRIŽJE predlog JAVNA OBRAVNAVA

Utemeljene pripombe na osnutek Odloka sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje osebno ali po elektronski pošti na e-naslov obcinarazkrizje@siol.net do petka, 2. 8. 2019.

Dodatne informacije so na voljo na tel. št. 02 584 99 12