Obvestilo

Javna obravnava Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.Občinski svet Občine Razkrižje je na 20. redni seji, dne 21. 4. 2022, sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. v prvi obravnavi, skupaj s pripombami, podanimi v razpravi.

Predlog odloka se v skladu z 42a. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) daje v 30. dnevno javno razpravo, ob čemer je utemeljene pisne pripombe potrebno predložiti v upravo Občine Razkrižje najpozneje do vključno 21. 5. 2022.

ODLOK O USTANOVITVI CEROP ČISTOPIS I.OBRAVNAVA

Obrazložitev predloga odloka


Ambulanta in Lekarna Razkrižje – obvestiloZadnji teden v aprilu 25.4. do 29.4. 2022 – spremenjen delovni čas

Dr.Kolaric bo odsoten od ponedeljka 25. do petka 29.4.

Dipl.med.sestra Manuela Feuš bo prisotna v ponedeljek 25. in torek 26.4. od 8.00 do 14.00.

Pri njej lahko naročite recepte za stalno terapijo, uredite preveze, bolniški stalež.

V sredo 27. 4. je drzavni praznik.

V četrtek in petek bo ambulanta zaprta.

Lekarna bo zaprta od srede 27.4. do ponedeljka 2.5.2022.

V nujnih primerih se oglasite v ZD Ljutomer.


Objava statističnih podatkov o oddanih evidenčnih naročilih v letu 2021Občina Razkrižje kot naročnik v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) objavlja statistične podatke o oddanih evidenčnih naročilih v preteklem proračunskem letu 2021.

Na splošnem področju je bilo v letu 2021 oddanih skupno 272 evidenčnih naročil v skupni vrednosti 375.182 EUR brez DDV, od tega:

– 118 za vrsto predmeta BLAGO v skupni vrednosti 55.026 EUR brez DDV,
– 114 za vrsto predmeta STORITVE v skupni vrednosti 173.070 EUR brez DDV,
– 40 za vrsto predmeta GRADNJE v skupni vrednosti 147.086 EUR brez DDV.

Na infrastrukturnem področju in področju obrambe in varnosti Občina Razkrižje v letu 2021 ni oddala evidenčnih naročil.

Seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2021 na splošnem področju, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v veljavnem Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), od katerih dalje mora biti izveden postopek javnega naročanja na način kot ga določa zakon, je dostopen tukaj in je objavljen tudi na Portalu javnih naročil.