ObvestiloVelika požarna ogroženost naravnega okoljaUprava RS za zaščito in reševanje je z 20. julijem 2022 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta nad spoštovanjem razglasa oziroma upoštevanjem prepovedi izvajala poostren nadzor.


Sodelovanje pri projektu PreseNEETi se!Mladinski svet Slovenije sodeluje pri projektu z naslovom PreseNEETi se, s katerim želijo opolnomočiti in socialno aktivirati osebe NEET (mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) na trg dela in v družbeno okolje.

“Vzpostavili bomo podporne storitve za prikrajšane skupine mladih ter jih opolnomočili do te mere, da se bodo aktivno vključili na trg dela v obliki prostovoljstva ali zaposlitve in v lokalno skupnost. Preko individualnega svetovanja in sistema mentorstva pa jim bomo nudili pomoč pri premagovanju ovir in osebnih stisk.”

V projekt bo vključenih 30 oseb NEET v starosti med 15 – 29 let.

Več informacij dobite na spletnem naslovu: https://mss.si/preseneeti-se/

Prijavite se na spletnem naslovu: info@mss.si.

Rok za prijavo je 15. 7. 2022.
JAVNA PREDSTAVITEV OBČINSKEGA DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJE OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V OBČINI RAZKRIŽJEZainteresirani javnosti

Nosilcem načrtovanja ter drugim izvajalcem, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ali zaščitnih ukrepov na območju občine  Razkrižje

Članom Štaba CZ Občine Razkrižje

 

ZADEVA: Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Občini Razkrižje, verzija 3.0  –  sodelovanje zainteresirane  javnosti –javna predstavitev predloga

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/2012, 78/2016 in 26/2019) je Občina Razkrižje izdelala Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči  v Občini Razkrižje, verzija 3.0.

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Občini Razkrižje, verzija 3.0. je usklajen z Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Pomurju, verzija 3.0.

Omenjeni delni načrt si lahko ogledate na spletni strani Občine Razkrižje www.razkrizje.si  ali tukaj  OBČINSKI DELNI NAČRT ZIR OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI v Občini Razkrižje ter  na sedežu Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje vsak delovnik od 8. do 15. ure, po predhodni najavi. Morebitne dopolnitve na predlog delnega načrta nam posredujte do 26. junija  2022.

Kontaktna oseba: Nataša Slavič, 02 584 99 12

 
Odsotnost zdravnikaObveščamo vas,  da bo dr. Kolarić v petek 10.6. odsotern.