Obvestilo

Nujno obvestilo ambulante RazkrižjeSpoštovani pacienti!

V torek 17.10.2017 bo
motena oskrba z vodo od 8. do 14. ure.
ZARADI TEGA BO DELO V ZOBNI AMBULANTI IN
AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE OKRNJENO.

Možna je izdaja receptov, napotnic ipd.

Prosimo za razumevanje!

Ksenija Malašić, dr.dent.med.
Davorin Kolarić, dr.med.Bralna značka za odrasle v knjižničnem izposojevališču RazkrižjePričenjamo projekt Bralna značka za odrasle 2017/2018, ki je namenjen spodbujanju bralne kulture, zato vam v branje ponujamo izbor kakovostnih knjig, izmed katerih preberete vsaj 5 knjig ter misli o njih zapišete v zloženko, ki jo dobite v Knjižnici in čitalnici Razkrižje.  Akcija traja od oktobra 2017 do aprila 2018. Vabimo vas k sodelovanju!

ZloženkaObjavljen razpis za spodbude za zagon podjetij na problemskih območjihSlovenski podjetniški sklad je razpisal spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih za leti 2018 in 2019. Na ta način se bo na območjih občin Pomurske regije, Pokolplja, Maribora s širšo okolico, Hrastnika, Radeč in Trbovelj skupno podprlo do 80 novonastalih podjetij.

Razpis je bil objavljen dne 06.10.2017 v Uradnem listu RS št. 55/2017 in na spletni strani Sklada. Skupno je razpisanih 2,9 mio EUR zagonskih spodbud za podjetja v problemskih območjih, ki jih bodo novonastala podjetja lahko prejela v obliki nepovratnih sredstev.

Upravičena podjetja lahko prejmejo do 40.000 EUR nepovratnih sredstev v obdobju dveh let.

Novoustanovljena podjetja, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in so registrirana od 24.8.2016 do 20.10.2017 na enem izmed zgoraj naštetih problemskih območjih, lahko prejmejo za povračilo stroškov operacije, nastalih in plačanih od 1.1.2017 do 30.09.2019, v dveh letnih izplačilih, in sicer:
– do največ 16.000 EUR v letu 2018,
– do največ 24.000 EUR v letu 2019.

Pozor!
Če je vlagatelj od ustanovitve podjetja do oddaje vloge spremenil sedež podjetja, mora podati utemeljitev spremembe sedeža podjetja. Upravičenec mora po prejemu sofinanciranja ohraniti napovedano število zaposlenih ter ohraniti sedež podjetja in izvajati aktivnosti operacije na problemskem območju najmanj do 31.12.2022.

Namen javnega razpisa P2R za obdobje 2018-2019 je tudi spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih, cilj javnega razpisa pa zmanjšati razvojni zaostanek v problemskih območjih in z novimi delovnimi mesti in zaposlovanjem zmanjšati brezposelnost.

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih, ki so financirane tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, bodo novonastalim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se kot:
– pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ali
– socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,
in ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočila hitrejši in intenzivnejši razvoj tržnih produktov in s tem izboljšanje tržnega položaja novonastalih podjetij na problemskih območjih.

Rok za oddajo vloge je 07.11.2017.

Upravičeni stroški in ostali pogoji so podrobno definirani v javnem razpisu P2R – Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo 2018-2019.

Več informacij o javnem razpisu je dostopnih na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.


Namestitev defibrilatorja v Šprincu – vabiloVABILO – ŠPRINC – AED (2)

DEFIBRILATOR TUDI NA STIČIŠČU POTI KOPRIVE IN ŠPRINCA TIK OB SLOVENSKO – HRVAŠKI MEJI, NA ENEM OD NAJBLJ ODROČNIH DELOV PRLEKIJE IN OBČINE RAZKRIŽJE

Kaj je AED ali defibrilator: Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje.

Skupaj z Zdravstvenim domom Ljutomer smo se odločili, da bo defibrilator nameščen na domačiji Draga Erhatiča, v Šprincu 21, tik ob kapelici. Na podlagi javnega razpisa Ministrstva za zdravje je defibrilator nabavil ZD Ljutomer za kar se lepo zahvaljujemo.

Slovesna predaja defibrilatorja občanom Koprive in Šprinca

ter vsem drugim, ki bi jim lahko kdaj koristil, bo

v četrtek, 12. oktobra 2017, ob 16. uri

na domačiji Draga Erhatiča, Šprinc 21, neposredno ob kapelici.

Ker pa je z namestitvijo te naprave za oživljenje – AED, potrebna predvsem usposobljenost čim večjega števila ljudi, da ga takrat, ko se kdo znajde v situaciji in mu je potrebno pomagati, ljudje znamo z njim upravljati. Sicer je upravljanje na prvi pogled enostavno, vendar pa takrat, ko nastanejo okoliščine za uporabo vse prevečkrat nastopi tudi nekaj panike in ljudje se takoj ne znajdejo, če se s to aparaturo nikoli niso srečevali.

Zato v četrtek, 12. oktobra ob 16. uri vabljeni vsi občani iz bližnjih krajev, še posebej pa iz Koprive in Šprinca, da se seznanite z uporabo naprave.

Strokovni in praktični prikaz z razumljivo razlago bo po krajšem kulturnem uvodu, vodila zdravnica Manja Budja.

Z nami bodo še:
– direktor ZD Ljutomer g. Đorđe Šiškin,
– pomočnica direktorja ga. Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.
– naš razkriški zdravnik, koncesionar g. Davorin Kolarič
– in drugi sodelavke in sodelavci ZD Ljutomer,
– članice in člani občinksega sveta Občine Razkrižje, sodelavke uprave občine z županom, tudi gasilci PGD Razkrižje,
– pridružili se nam bodo bližnji občani iz hrvaške strani, kajti meja v reševanju življenj ne sme biti ovira.

Vabljeni !Motena oskrba s pitno vodoPorabnike pitne vode v naseljih RAZKRIŽJE,ŠAFARSKO in GIBINA obveščamo, da bo v ponedeljek 2.10.2017 predvidoma od 8. do 14. ure motena oskrba s pitno vodo zaradi del na vodovodnem omrežju. Prosimo za razumevanje.Namera o ustanovitvi služnostne praviceSkladno z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 862010, 75/2012, 47/2013, 47/2013 ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1l, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) Občina Razkrižje objavlja namero za ustanovitev služnosti na nepremičnini:
parc. št. 725/4 k.o. Razkrižje. Služnost se ustanovi zaradi dostopa za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda in PS-RO po projektni dokumentaciji za NNO TP Razkrižje.

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.