Izpostavljeno

Obvestilo o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020Obveščamo vas, da je Ministrstvo za obrambo,  Uprava RS za zaščito in reševanje, dne 7.9.2020,  izdalo SKLEP, o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020.

Neposredna škoda na stvareh, državnih cestah, vodotokih, vodni infrastrukturi ter v gospodarstvu se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih tudi v Občini Razkrižje.

Obrazec s prijavo škode, oddate v občinski upravi Občine Razkrižje do ponedeljka, 28.9.2020.

Sklep Uprave RS za zaščito in reševanje z dne, 7.9.2020

Obrazci za prijavo škode


Evropski teden mobilnosti 2020Anketni vprašalniki  Občine Razkrižje in APMS

Občina Razkrižje se je pridružila projektu Evropski teden mobilnosti 2020, v sklopu katerega bo izvedenih več aktivnosti. Prav tako je v zvezi s tem, bila uspešna na “Javnem razpisu za sofinanciranje priprav in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020”, ki ga je razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo RS, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko. Aktivnosti se izvajajo v v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007- LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega delno financira Evropska unija iz programa LIFE, Sklad za podnebne spremembe (Ministrstvo za okolje in prostor) ter Ministrstvo za infrastrukturo.

Občina Razkrižje je geografsko večinoma obdana z državno mejo Republike Hrvaške in reko Muro, zato poznana pod imenom Razkriški kot. Zgodovina kraja ljudi uči vztrajnosti in pogumnega soočanja z izzivi, zato si želimo tudi premika v miselnosti občanov za trajnejšo obliko mobilnosti in s tem bolj zdravega načina življenja za vse.

Naša želja je ozaveščanje in motiviranje občanov za več pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa.

K sodelovanju pri izvajanju projekta, s poudarkom na vključevanju lokalnega gospodarstva v promocijo trajnostne mobilnosti, želimo spodbuditi tiste subjekte, h katerim stranke lahko pridejo za izvedbo storitev peš ali s kolesom, kar se beleži in zbira na priložnostnem kartončku in posamezniku lahko prisluži simbolno nagrado ter sodelovanje v nagradnem žrebanju.

Sodelujoči subjekti sta dve lokalni trgovini z živili, ena kmetijska trgovina, pogodbena pošta, lokali s hrano in pijačo, frizerski salon, občina, Krajevni urad, Zdravstvena ambulanta Razkrižje, lekarna, Symply Cycling Slovenia…

Zaradi manjše površine občine, javni promet po sami občini ni aktualen, se pa ga spodbuja za dostop do drugih, bolj oddaljenih krajev. Pomembni partnerji v promociji trajnostne mobilnosti je tudi Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje, Zasebna ambulanta družinske medicine in občan, ki izvaja storitve kolesarskih izletov in izposoje koles.

Z lokalnimi deležniki želimo organizirati skupinska kolesarjenja, spodbujati pešačenje, predvsem pa z motivacijskimi darilci spodbujati od najmlajših do najstarejših, da čim več opravkov, v šolo in v službo v občini opravijo peš ali s kolesom. K trajnostno mobilnemu ogledu občine želimo spodbujati tudi turiste, saj si je občino na 10 km2, kjer imamo vse od murske »ravnice« do prleških »goric«,  najlepše in možno ogledati peš ali s kolesom.

V slopu Evropskega tedna mobilnosti planiramo izvesti:

– kolesarjenje, v smislu, da se na nedeljski izlet ali drugih opravkih lahko popeljemo s kolesom,

– občan Paul Wadkin (Symply Cycling Slovenia) bo imel nekaj dni odprtih vrat, kjer se boste lahko seznanili glede poteka daljših in večdnevnih kolesarskih izletov ter z možnostjo izposoje različnih vrst koles in opreme ,

– spodbujali bomo javni potniški promet s promocijo voznih redov avtobusov,  ki vozijo iz Razkrižja in nazaj,

– spodbujamo vas, da čim več opravkov opravite peš ali s kolesom, se po možnosti peš ali s kolesom odpravite tudi v službo,. ..

– Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje in Vrtec pri OŠ Razkrižje, ki sta prav tako vključena v projekt spodbujanja trajnostne mobilnosti pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo, se bosta tudi simbolno s svojimi aktivnostmi pridružila promoviranju pomena Evropskega tedna mobilnosti,

– za en dan “ob dnevu brez avtomobila” bo v petek 18.9.2020, za motorni promet zaprta javna pot do Ivanovega izvira oz. Centra Zavirje Razkrižje,

– do sredine oktobra bo potekalo nagrajevanje za opravljene opravke, na katere ste se podali na trajno mobilni način.  Na določenih lokacijah boste prejeli kuponček za zbiranje podpisov in s tem možnost prejema simbolnih nagrad.

Občina bo v sklopu aktivnosti nabavila tudi eno kolo, ki ga bodo zaposleni v občinski upravi in drugi sodelavci uporabljali za terenska opravila po občini , v popoldanskem času pa si bodo kolo lahko izposodili tudi občani za svoje opravke.

Projektne aktivnosti bodo trajale do 31.10.2020

Vabljeni k spremljanju izvajanja projektnih aktivnosti na družbenem omrežju Facebook:

https://www.facebook.com/Evropski-teden-mobilnosti-Ob%C4%8Dina-Razkri%C5%BEje-111111390722087

Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so financirane s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Povezane aktivnosti občine s področja  trajnostne naravnanosti delovanja;
Akcijski načrt za trajnostno energijo Občine Razkrižje
Bronasti znak Slovenija green Razkriškemu kotu

Uspešno v novo šolsko letoSeptember  je ponovno pozdravil  čas za vstop v novo šolsko leto.

Vsem v kolektivu vrtca in šole, otrokom in učencem ter staršem in skrbnikom želimo uspešno,  zadovoljno, radovedno in zdravo šolsko leto.

Na naših cestah so ponovno razposajeni otroci, na katere moramo kot udeleženci v prometu preusmeriti pozornost  ter prevsem zmanjšati hitrost vožnje.

Od časa epidemije, ko je skupne potovalne navade prevladalo individualno premagovanje razdalj,  smo na občini  Razkrižje snovali aktivnosti , kako izboljšati prometno varnost vsem občanom, če posebej, da bi učenci lahko varneje prihajali  v šolo ali peš ali s kolesi, saj so do nedavnega veljali  zelo strogi ukrepi NIJZ glede  prevozov in razmaka  v vozilu 1,5 m.

Aktivnosti, ki smo jih vodili ali sodelovali;

 • Državni vzdrževalci so na regionalnih cestah osvežili talne označbe
 • Dogovor z državnim vzdrževalcem ceste, da na območju od križišča do Zadravec Borisa posnamejo travnate bankine, da se po potrebi pešec lahko tja udobneje umakne
 • Na občinskih cestah smo že izvedli posnemanje bankin na območju dela Veščice in Šprinca.
 • Osvežili smo talne označbe na ležečih policajih na občinski cesti na Gmajni na Razkrižju
 • Dogovorili smo se, da bodo prostovoljci, člani AMD Ljutomer in drugi občani, prvi teden šole dežurali na izpostavljenih točkah
 • Naročili smo dodatne triopane (trikotne znake)  šolska pot, ki bodo nameščeni na območju Šprinca in Koprive ter v glavnem razkriškem križišču
 • Naročili smo nekaj novih cestnih smernikov za občinske javne poti,da bodo nevarnejše lokacije jarkov, jaškov, še bolj zavarovane
 • Vsem otrokom v šoli in vrtcu smo naročili utripajoče kresničke rdeče barve –  okrogle in v obliki srčkov, da bodo vozniki še bolj pozorni nanje
 • Prav tako bomo vsem naročili še odsevne obeske za oblačila, torbe ,kolesa..
 • Z ravnateljico smo v dogovoru, da se čim prej uredi pokrita kolesarnica za učence oš, pri čemer bo občina finančno pomagala.
 • V naslednjih dneh bomo namestil še nekatero dodatno prometno signalizacijo na občinskih javnih poteh za omejitev hitrosti na 40 km/h.

Obveščamo vas še, da je občina bila uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in dobila za izvajanje  glavnih aktivnosti v Evropskem tednu mobilnosti  ( 16.9.2020- 22.9.2020) 2.000 EUR, kjer imamo namen sodelovati s šolo in gospodarstvom ter nabaviti npr. stojala za letake, 1 kolo  ter materiale kot so dežniki, nahrbtniki, torbe, kolesarske luči in čelade ter drugo za nagrade tistim, ki v občini po  opravkih ali v trgovine, lokale, šolo  hodijo peš ali s kolesi.  Že sedaj vas vabimo k sodelovanju.

Za aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti smo od Zavarovalnice Triglav pridobili tudi nekaj pisal.

Odprt je tudi javni razpis Agencije RS za varnost prometa, kjer se bomo prijavili za enoletno brezplačno uporabo prikazovalnika hitrosti, nameščenega na Razkrižju, kot je že bil nekoč, pri družini Grabar.

Prav tako obveščamo,  da je šola junija pripravila nov Načrt šolskih poti, ki smo ga skupaj z dopisom opisanih problematik poslali v predogled pristojni inštituciji na državni ravni z namenom izboljšanja prometne varnosti na državnih cestah, npr. območje prečkanja ceste na Gibini-novo naselje, Šafarskem-Ulica muzejev ter na Veščici pri brvi in podobno.

V naslednjih dneh  bomo novelirali še digitalni načrt šolskih poti.

Obveščali pa smo že,da je občina bila v lanskem letu uspešna na javnem pozivu podjetja Sipronika, kjer smo do Zavarovalnice Triglav prejeli 60 % financiranje prikazovalnika hitrosti, nameščenega na Gibini.

V branje vam podajamo nekaj člankov glede pomena gibanja otrok, zadostnem spanju in poučenosti o prometni varnosti

https://www.aktivnovsolo.si/sporocilo-za-medije-omogocimo-otrokom-aktivno-pot-v-solo/

https://micna.slovenskenovice.si/zate/marko-juhant-otrokom-ki-premalo-spijo-niha-razpolozenje-in-so-bolj-naporni-za-okolico?fbclid=IwAR1WxhCB48e1fpFIIUYiCRo3Y9e-f5x0hqXD64gOJHOhemucyfWVIV_8z1k

https://www.mladinska.com/dobrezgodbe/druzina/dr-ranko-rajovic-cilj-naj-bo-gibcen?fbclid=IwAR0xLQnmzpj-xXIJUFvIOB9atWtHBZviF0TuzMVXw99rq10225AovzT646A

https://tedenmobilnosti.si/2020/

https://portalspv.avp-rs.si/novica?post=Akcija+%22Zacetek+Sole%22

https://www.zurnal24.si/avto/ni-prehoda-za-pesce-kako-cez-cesto-303205

Občinska upravaObčina Razkrižje prejela zahvalno plaketo Slovenske vojskeV sredo, 16. julija 2020, je župana Občine Razkrižje obiskal major slovenske vojske, g. Robert Kohek, ki je Občini Razkrižje v imenu Poveljstva sil Slovenske vojske, predal zahvalno plaketo za sodelovanje in podporo v vaji PRESKOK 2020.

Vaja je bila izpeljana tako, da ni bilo vznemirjanja lokalnega prebivalstva in tudi ne prebivalcev na drugi stran meje. Del vaje je potekal tudi po ozemlju Občine Razkrižje.


Upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 ; COVID -19 

Spoštovani občani,

Pozivamo vas, da dosledno upoštevate potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 .

Naprošamo vse, da ste pri javnih in zasebnih druženjih pazljivi, še posebej mladi,  pazite nase, kajti, ko boste obvarovali okužbe sebe, boste s tem preprečili nadaljnje širjenje na starejše, tiste, ki jih imate radi.
Ali ste kdaj pomislili, kako bi se počutili, če bi zaradi vašega prenosa okužbe na vam drago osebo, zanjo to bilo pogubno.
Vsem želimo, pazite nase in druge, posebej tiste, ki jih imate radi.

 

Obljavljamo nekaj povezav, kjer lahko najdete tekoče informacije o stanju širjenja bolezni COVID-19 in veljavnih ukrepih.

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/

https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19

https://www.nijz.si/sl/dnevne-spremembeobjave-na-spletni-strani

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

 


22. občinski praznik in dan državnosti proslavili svečano, umirjeno in dostojanstvenoV Občini Razkrižje smo v petek, 26. junija 2020, kljub omejitvam zaradi priporočil, predpisov in navodil za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2, osrednjo prireditev ob 22. občinskem prazniku in dnevu državnosti, izpeljali svečano, umirjeno in dostojanstveno.

Prireditev je potekala v čudovitem naravnem okolju Centra Zavirje Razkrižje. V kulturnem programu so nastopili učenci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje in Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Prireditev so počastili predstavniki Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer, vsi s svojimi praporščaki.

Podeljena so bila štiri priznanja: eno županovo in tri občinska priznanja.

Županovo priznanje je bilo podeljeno turističnemu krožku Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje za osvojeno zlato priznanje na 34. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava.

Občinska priznanja pa: Urški Rob iz Veščice za inovativnost pri razvoju naravne kozmetike pod blagovno znamko Thinktura, Emilu Bedekoviču iz Veščice za izvirnost pri pridelavi domačega kisa Čarička in rojaku, ki živi v Ljubljani, Vladimirju Žabotu za pomembne dosežke na literarnem področju in ohranjanje razkriškega dialekta ter v svojih delih izkazane navezanosti na domače kraje.

Slavnostna govornica je bila zdravnica, prim. mag Branislava Belović, dr. med., spec. pediatrije in socialne medicine.

Predstavniki veteranskih organizacij so v spremstvu podžupana Občine Razkrižje Denisa Baumgartnerja, obiskala vsa tri obeležja osamosvojitvene vojne, ki so postavljena v Občini Razkrižje in ob njih položili vence.

Na koncu je najstarejša članica občinskega sveta, ga. Terezija Nemec prižgala jubilejni, 30. kres v počastitev rojstva samostojne Slovenije.

Sporočilo slovesnosti je bil klic po miru in strpnosti ter reševanju vseh odprtih vprašanj v družbi z dialogom.

 

Tiskovina izdana ob 22. občinskem prazniku: 22-obcinski-praznik-Razkrizje_2020_web_

 

Prispevek objavljen na spletni strani vestnik,si:

https://vestnik.si/clanek/aktualno/ob-prazniku-obcine-razkrizje-podelili-priznanja-789430


Kolesarjenje ob evropskem tednu mobilnostiOb evropskem tednu mobilnosti in v počastitev prvega poletnega dneva, smo v Občini Razkrižje, kljub deževnemu vremenu, v nedeljo, 21. junija 2020 izvedli kolesarjenje v smeri Prekmurja, skozi Sredjno in Gornjo Bistrico, do Melinec in tamkajšnjega broda, kjer je bilo krajše druženje in se nato z brodom podali nazaj v Prlekijo, skozi Krapje, Cven in Moto, do razkriškega doma kulture. Dogodek sta organizirala Ambulanta Razkrižje in Občina Razkrižje v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE – LIFE17/IPC/si/000007.

#trajnostnamobilnost, #evropskitedenmobilnosti, #samo1planet, care4climate, #sptm

 

 

 


Skupaj umirjamo promet 2020Prikazovalnik hitrosti že umirja hitrost v Razkrižju

Občina Razkrižje je bila uspešna na razpisu podjetja Sipronika d.o.o., v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav, d.d., za sofinanciranje pametnih prikazovalnikov hitrosti v prometu ”Vi vozite” MHP50 skupaj z dostopom do portala www.vi-vozite.si (sistem 3-PTC) v višini do 60 odstotkov vrednosti sistema.

Opis sistema sofinanciranega v sklopu razpisa

Pametni prikazovalniki hitrosti MHP50 sodijo v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Prikazovalnik se namesti na nevarnem ali izpostavljenem odseku ob vozišču, kjer meri in prikazuje hitrosti mimovozečih vozil. Voznikom, ki spoštujejo predpisano omejitev hitrosti, izpiše njihovo hitrost v zeleni barvi in jih nagradi z “všečkom”, prehitre pa opozori z izpisom v rdeči barvi in rdečim palcem obrnjenim navzdol. Pomembna funkcionalnost pametnih prikazovalnikov MHP50 je, da shranjujejo vse izmerjene hitrosti in jih sproti preko spletne povezave posredujejo nadzornemu strežniku, ki ga zagotavlja Sipronika.

Ta tehnologija omogoča vzpostavitev sistema 3-PTC (3-Party Traffic Calming), kjer vplivamo na tri kategorije deležnikov v prometu: voznike, odgovorne za promet in pešce (učence) z namenom trajnostnega umirjanja prometa.

Mini računalnik z monitorjem za prikaz statističnih prometnih podatkov, bo nameščen tudi v avli Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje.

V Zavarovalnici Triglav se z raznovrstnimi aktivnostmi že vrsto let trudijo izboljšati črno statistiko na naših cestah. Skupaj s slovenskimi občinami in podjetjem Sipronika so v ta namen v zadnjih štirih letih postavili že več kot 60 prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«.

Letos pomladi je s prikazovalnikom bil opremljen tudi nevaren odsek na državni cesti v naselju Gibina v Občini Razkrižje, ki predstavlja šolsko pot do bližnje osnovne šole (OŠ Janeza Kuharja Razkrižje) in tamkajšnjega vrtca, ki jo otroci prečkajo na nepreglednem ovinku. Že v prvem tednu postavitve prikazovalnika se je delež prehitrih voznikov na tem odseku, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, zmanjšal za 5 odstotkov.

Zavarovalnica Triglav je sistem prikazovalnika sofinancirala v višini 60 %, oz. 2.338,00 EUR,  preostalih 40 %  oz. 1.592,00 EUR je sofinancirala Občina Razkrižje

»V želji po počasnejši vožnji na nevarnih odsekih, še posebej na tistih, kjer so najbolj izpostavljeni najranljivejši udeleženci v prometu – otroci, v Zavarovalnici Triglav skupaj s Siproniko tudi letos nadaljujemo z akcijo Skupaj za prometno varnost. Načrtujemo postavitev 12 novih pametnih prikazovalnikov hitrosti ‘Vi vozite’. Skupaj jih bo torej po vsej Sloveniji že skoraj 70,« je ambiciozne načrte na področju cestne preventive opisal Sandi Štefan Flisar, direktor murskosoboške območne enote Zavarovalnice Triglav. V slednji so v preteklih letih pod okriljem akcije Skupaj za prometno varnost postavili že štiri prikazovalnike hitrosti. Ti umirjajo promet Moravskih Toplicah, Šalovcih ter občinah Kuzma in Grad.

https://www.triglav.si/

Varnost in odgovornost sta rdeča nit vseh preventivnih akcij največje slovenske zavarovalnice, s katerimi se aktivno in uspešno vključuje v reševanje problematike v cestnem prometu. Lani so tako na Turneji mobilnosti s pomočjo simulatorja DRAJV tudi v Murski Soboti testirali, kako se vozniki odzivajo v nekaterih nepredvidljivih situacijah, da bi imeli predvsem dolgoletni vozniki možnost obnavljanja znanja cestno prometnih predpisov, pa so v Triglavu vzpostavili še spletni portal Vozimse.si.

Z novo pridobitvijo so se skupaj z učiteljicami podrobneje seznanili tudi že učenci prve triade Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje .

https://vsebovredu.triglav.si/na-poti/prikaz-hitrosti-vecja-pozornost-manjsa-hitrost