Foto

V okviru akcije Turistična patrulja Občina Razkrižje prejeli dve priznanjiAkcijo Turistična patrulja je potekala od novembra 2017 do marca 2018. Organizator akcije so Novice svet 24. Sodelovalo je 16 slovenskih občin. Vse do predzadnjega kroga pa je bila Občina Razkrižje na 1. mestu z 92 točkami od 100 možnih in na koncu končali na za nas odličnem 2. mestu po ocenjevanju tujih državljanov. 1. mesto je osvojila Občina Gorenja vas-Poljane, 3. mesto pa Občina Bohinj.

V uvodu svojih vtisov iz Razkrižja sta mlada Poljaka iz Varšave zapisala: »Očarana sva bila nad izjemno gostoljubnostjo in okusi« in sta že napovedala, da se v maju na Razkrižje vračata.

Poleg priznanja za 2. mesto je Občina Razkrižje prejela še posebno priznanje, ki se glasi »Po ocenjevanju tujih državljanov je občina Razkrižje DEŽELA LIKERJEV IN HOBITOV “, kar pomeni, da je to priznanje dodeljeno zaradi odlične pridelave domačih likerjev družine Draga Makovca iz Šafarskega in Janeza Tivadarja iz Gibine. Priznanje pa pomeni tudi izvirno ponudbo družine Mirka Žižka iz Šafarskega in njegove zemljanke ter prazgodovinske naselbine Turistično narodopisnega društva Razkrižje.

Podelitev priznanj je potekala v soboto, 14. aprila v Zdraviliškem parku Term Dobrna. Ob podelitvi je prisostvovalo tudi 50 najaktivnejših prostovoljk in prostovoljcev ter turističnih ponudnikov, ki so se v okviru razkriškega turistično narodopisnega društva organizirali in pripotovali v Dobrno ter poskrbeli za pravo vzdušje. Dogodek so izkoristili za lep sobotni izlet. V dopoldanskem času so si ogledali celoten kompleks term Dobrna, nato pa v popoldanskem času obiskali še Velenje in kraj ob Velenjske jezeru – Škale, kjer se je kmalu po 2. svetovni vojni vas zaradi rudniških rovov pogreznila v današnje Velenjsko jezero.

Več o podelitvi priznanj v Dobrni


Predstavitev knjige folklornih pripovedi iz vzhodnega dela Slovenskih goric in s Ptujskega poljaV ponedeljek, 16. aprila 2018 je v Knjižnici in čitalnici Razkrižje potekala predstavitev knjige Mavrica na tri plamene, Bog nas živi vse Slovene. V njej so zbrane folklorne pripovedi iz vzhodnega dela Slovenskih goric in s Ptujskega polja.

V knjigi je zapisanih 297 pripovedi, od tega je iz naših krajev zapisanih 15 pripovedi. Pripovedi so razdeljene na 8 poglavij: razlagalne povedke, bajčne povedke, vražljive povedke, strašljive povedke, legendne povedke, zgodovinske povedke, socialne povedke in šaljive povedke. Urednica knjige je Marija Stanonik. Pogovore s pripovedovalci na terenu pa so opravile: Jelka Pšajd, Mateja Huber, Nevenka Korpič in Anja Serec Hodžar. Na dogodku smo se pogovarjali z Jelko Pšajd iz Pomurskega muzeja Murska Sobota, ki je soavtorica knjige ter pripovedovalci zgodb iz naših krajev.

Ker pripovedke zelo hitro izginjajo smo veseli, da je v raziskavi bilo zajeto tudi območje naše občine. Poseben čar pa daje zgodbam zapis z lastnimi jezikovnimi posebnostmi.

Dogodek smo posvetili svetovnemu dnevu knjige, ki ga praznujemo 23. aprila.

 


Župan Stanko Ivanušič sprejel profesorje osmih držav 

Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, je od 13. do 18. aprila 2018 potekala konferenca Model Evropskega parlamenta mladih. Sodelovali so srednješolci iz devetih držav: Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške, Nemčije, Italije, Bolgarije, Hrvaške in Slovenije. Njihove mentorje, je v spremstvu profesoric ljutomerske gimnazije, v ponedeljek, 16. aprila sprejel župan občine Razkrižje Stanko Ivanušič. Seznanil jih je z najaktualnejšim dogajanjem v tej obmejni občini. Za tem so se z lokalnim vodnikom odpravili še na teren ter si ogledali nekaj zanimivosti kraja.

 


Pohod po novozgrajenih pločnikihV nedeljo 15. aprila 2018, je na pobudo občanov Občine Razkrižje, potekal pohod po novih pločnikih, ob praktično čisto na novo zgrajeni državni cesti skozi naslelja: Razkrižje, Šafarsko in Gibina. Šlo je za spontani pohod občanov in drugih, brez formalnosti, saj uradna otvoritev še sledi.
Pohoda so se poleg drugih pohodnikov udeležili tudi: župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič, župan sosednje hrvaške občine Štrigova Stanislav Rebernik, polsanec v Državnem zboru RS mag. Aleksander Kavčič in lastnik podjetja GMW gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o., g. Branko Weindorfer. Številni domačini ter kar precejšnje število ljudi iz sosednjega Prekmurja, Občine Ljutomer in Hrvaške, so preživeli lep nedeljski popoldan ob prijetnem druženju.
 
Pohodnike so ob poti pogostili številni občani:
  • na Razkrižju:Bar Smole Razkrižje, družina Perčič, Črešnjovnjak, Smolkovič,
  • na Šafarskem: Podgorelec, Šafar, Žižek, Fortner, Bogdan, Kermek, Košar, Gašparič
  • na Gibini: Vozlič, Belovič, Zadravec, Bencek, Maršič, Branda, Golob,  Zanjkovič in Bar Stari pil.
Pohod se je zaključil pri brunarici na Šafarskem ob glasbi Lotmerško-razkriških tamburašev in krajevni posebnosti, razkriških mlincih, ki so jih pekle članice Turistično narodopisnega društva Razkrižje.
 
Obnova državne ceste Gibina-Razkrižje, v dolžini 2.256 m, je potekala od marca 2017 do marca 2018. Ne gre samo za novo cesto, pločnike, sodobno varčno javno razsvetljavo, gre tudi za dva zgrajena mostova, enega na Šafarskem in drugega na Gibini, za več kamnitih zložb in betonskih parapetov, za položitev zemeljskega električnega omrežja na pretežnem delu ceste, za sočasno izgradnjo širokopasovnega optičnega omrežja.
 
Izkazalo se je, da je tovrstno druženje, brez protokolarnih ceremonij in pretirane zadržanosti, za večino ljudi tisto, kar v današnjih časih že močno pogrešajo in da znajo ceniti za prebivalce pomembno pridobitev, ki je osrednji del občine temeljito spremenila. Tako so obmejne vasi dobile lepšo podobo.

Ponovna vzpostavitev policijske pisarne v Občini RazkrižjeV Občini Razkrižje smo se odločili, da zaradi izboljšanja sodelovanja in lažje dostopnosti med vodjem policijskega okoliša in našimi občani, za namen policijske pisarne, ponudimo v uporabo svoje prostore v Domu kulture Razkrižje, kjer je le-ta od leta 2008 do 2014 že delovala.

Zadnja leta je policijska pisarna delovala na Mejnem prehodu Razkrižje, vendar smo opažali, da žal v zadostni meri ni dosegla svojega namena. Nekaj časa smo bili celo brez vodje policijskega okoliša.

 V letu 2016 je za novega vodjo policijskega okoliša bil imenovan g. Uroš Felbar, ki je z občani in lokalno skupnostjo pričel dobro sodelovati. Najodmevnejši dogodek, ki smo ga organizirali v decembru 2017, je bil Prometni dan. Sodelovali so: Občina Razkrižje, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje ter Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje ob podpori Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Policijske postaje Ljutomer ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

 Z namenom, da bi občane seznanili z delom  vodje policijskega okoliša, smo v torek, 10. aprila 2018, organizirali slovesnost ob ponovni vzpostavitvi Policijske pisarne Razkrižje. Na dogodku so bili prisotni: župan Občine Razkrižje g.  Stanko Ivanušič, komandir Policijske postaje Ljutomer g. Roman Zver, vodja policijskega okoliša g. Uroš Felbar, ravnateljica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje ga. Anica Šimonka, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje g. Izidor Novak ter ostali občani. Po simbolični predaji ključa, je v večnamenskem prostoru Knjižnice in čitalnice Razkrižje potekal pogovor med komandirjem PP Ljutomer in vodjo policijskega okoliša z občani Občine Razkrižje. Občani so večinoma izražali problematike, na katere naletijo ob gibanju na obmejnem območju. Najstarejši na dogodku prisoten občan, g. Emil Stojko iz Veščice pa je izpostavil primer dobre prakse, kako je problem s pomočjo vodje policijskega okoliša uspešno rešil ter se mu ob tej priložnosti še javno zahvalil.

 Z vzpostavitvijo policijske pisarne je vzpostavljeno tudi pomembno sodelovanje na področju izvajanja preventivnih vsebin varnosti v cestnem prometu. Skupaj želimo, da nam prisotnost policije ne predstavlja bremena, temveč z dobrim medsebojnim sodelovanjem skupaj rešujemo problematike, ki se pojavljajo. Zagotovo pa je lažje, če imaš na razpolago policista, ki krajevno problematiko in ljudi že dodobra pozna.

Prispevek TV SLO, Slovenska kronika, 10.4.2018


7. april, mednarodni dan bobra in Dan za spremembe  1. april je Mednarodni dan bobra. Namenjen je ozaveščanju javnosti o pomenu bobra v naravi. Potem, ko je bil tako v Sloveniji, kot nekaterih drugih državah že iztrebljen, se je k nam vrnil leta 1998 in začel poseljevati porečja Krke, Kolpe, Save, Sotle, Drave in Mure.

Bober s svojo aktivnostjo v vodnih ekosistemih postaja ključna vrsta, ki izboljšuje habitate za vodni živi svet. Je indikator, ki kaže, kje se je človek s svojo dejavnostjo preveč približal obrežnemu prostoru, ter izvrsten »okoljski inženir«, ki obnavlja vodna telesa s svojimi tisočletnimi izkušnjami in brezplačnimi storitvami. Zaradi nerazumevanja njegove vloge v naravi, smo ga v preteklosti že iztrebili. Aktivnosti na področju seznanjanja javnosti na obstoječih in potencialnih območjih pojavljanja bobra so zato pomembne za vzpostavitev pogojev za sožitje med ljudmi in bobrom, saj se ljudje običajno lotimo zatiranja in preprečevanja škode, na napačen način.

V Občini Razkrižje smo skupaj z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in v sodelovanju z Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje, v soboto, 7. aprila 2018,  prvič obeležili mednarodni dan bobra.

V izjemnem predavanju, zanimivem tako za šolarje kot odrasle, nas je s pomočjo diaprojekcije s pomembnimi dejstvi o bobru seznanil g. Jožef Sedonja prof. biol. in tehn. naravovarstveni svetovalec iz Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor. Za tem smo se razdelili v dve skupini in se odpravili na teren, na sprehod po habitatu, do izliva reke Ščavnice v Muro ter si skupaj s poznavalci bobra iz Zavoda RS za varstvo narave, ogledali prostor, kjer je bober najbolj dejaven.

Upamo, da bomo ljudje ob ponovni naselitvi bobrov lažje sprejeli izziv sobivanja. Živeti z bobrom, namreč pomeni ohranjati večjo stopnjo naravnih procesov v obrečnem prostoru.

Dogodek smo vključili v vseslovensko akcijo Dan za spremembe, katere pobudnik je Slovenska filantropija.

 

 

 


Predstavitev kandidatov za predsednika Pomurske turistične zveze 

  1. marca 2018 je v Občini Razkrižje potekala javna predstavitev kandidatov za predsednika oz. predsednico Pomurske turistične zveze.
  2. marca 2018, bo namreč volilna skupščina Pomurske turistične zveze. Na funkcijo predsednika oz. predsednice zveze se potegujejo trije kandidati. V Občini Razkrižje smo se pred volitvami na skupščini odločili, da vse tri kandidate povabimo, da se javno predstavijo pred Upravnim odborom Turistično narodopisnega društva Razkrižje in turističnim delavcem v tej občini. Predstavitev je bila celo nekoliko nad pričakovanji, resna, zavzeta, s skrbno predstavljenimi programi vodenja Pomurske turistične zveze v naslednjih štirih letih. Vsak od kandidatov je imel na razpolago 20 minut za predstavitev svojega programa, 15 minut pa za odgovore na vprašanja omizja.

Predstavili so se:

  • Štefan Kodila iz Sela v Občini Moravske Toplice, sedanji podžupan te občine. Predlagatelji: Občina Moravske Toplice, Turistično društvo Lipovci in KTD Prosenjakovci.
  • mag. Tjaša Kos iz Ključarovcev v Občini Križevci, ki deluje v družinskem podjetju Vinogradništva družine Kos. Pred leti je bila slovenska vinska kraljica. Predlagali so jo: Občini Križevci in Veržej, Mladinski center Prlekije, TD Ljutomer in TKD Babinci.
  • Uroš Kamenšek iz Bodoncev v Občini Puconi, vodi zasebno podjetje. Predlagali so ga: občini Puconci in Cankova, Goričko Drüjštvo za lepše Vütro, Turistično društvo Cankova, Turistično društvo Dolina – TE Völyfalu in TD Vrtnica Beznovci.

Na koncu smo ugotovili, da je to bila dragocena izkušnja, tako za kandidate, kot nas, katerim so se kandidati predstavljali in da bi bilo prav, da bi se na podoben način vsi kandidati lahko predstavili v vseh pomurskih sredinah, ki volijo predsednika Pomurske turistične zveze, kajti vendarle gre za eno od redkih regijskih organizacij, ki se na področju turizma, trudi delovati povezovalno. Odločitev dveh predstavnikov iz Občine Razkrižje, predstavnika občine in Turistično narodopisnega društva Razkrižje, bo gotovo mnogo lažja, kot pa, če te predstavitve ne bi bilo.

 


Uporabni okrasni vrt – predavanjeVčeraj je v prostorih razkriške knjižnice in čitalnice potekalo predavanje, ki je bilo odlično obiskano. Tema, ki je pritegnila številne obiskovalce je bila UPORABNI OKRASNI VRT. Predavala je Loreta VLAHOVIĆ, univ. dipl. inž. agr.

Predavateljica nam je predstavila zanimive uporabne rastline s katerimi lahko nadomestimo okrasne ter načine kako lahko zasadimo užitne grmovnice in zelenjave tudi za okras.

Predavanje sta organizirala KLUB GAIA in OBČINA RAZKRIŽJE.

Zaradi velikega interesa, je dogovorjeno že naslednje predavanja, ki bo v ponedeljek, 9. aprila 2018, ob 16.30 uri prav tako v prostorih Knjižnice in čitalnice Razkrižje. Tema naslednjega predavanja bo SAMOOSKRBNI ZELENJAVNI VRT.

Vsak kdor želi lahko ekološko vrtnari za samooskrbo. S pomočjo Gainih strokovnjakov in nove aplikacije naredivrt.si je vrtnarjenje enostavno, zabavno in koristno.  Spletna aplikacija www.naredivrt.si nudi preprosto rešitev za zasnovo zelenjavnega vrta upošteva dobre in slabe sosede ter usmerja k pravilni oskrbi vrta.  Poučili se bomo o izboru, kombinacijah in oskrbi zelenjadnic.

http://www.klubgaia.com/si/


Prireditev namenjena mednarodnemu dnevu maternega jezika in drugi obisk predsednika RS v Občini Razkrižje 

V Občini Razkrižje smo 4. leto zapored organizirali dogodek namenjen mednarodnemu dnevu maternega jezika. Prireditev je potekala v nedeljo, 4. marca 2018 v Domu kulture Razkrižje.

Veseli in izjemno počaščeni smo, da se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ponovno odzval našemu povabilu.

V uvodu v prireditev je župan Stanko Ivanušič v kratkem povzel pomen ohranjanja svojega maternega jezika in hkrati poudaril, da smo se v krajih, ki danes tvorijo Občino Razkrižje, v prizadevanjih za svoj jezik naučili spoštovati tudi jezike drugih narodov in narodnosti, zlasti sosednjih. Predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju se je zahvalil, da je drugič zapored obiskal to obmejno občino in s tem pokazal, da se zaveda kaj pomeni na stičišču dveh sosednjih narodov imeti narodnostno zavedne ljudi, ki kljub številnim težavam ljubijo svojo domovino, svoj materni jezik, svojo kulturo in vse kar izraža pripadnost svojemu narodu ter se hkrati zavedajo pomena ohranjanja dobrih medsosedskih odnosov.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v svojem slavnostnem nagovoru najprej pohvalil prizadevanja v Občini Razkrižje pri obeleževanju tega dneva povezanega s čaščenjem maternega jezika in poudaril, da je to ena od redkih občin, ki že več let tako slovesno obeležuje in časti ta dan povezan s spoštovanjem svojega in s tem tudi vseh drugih jezikov. Župane na obeh straneh meje je pozval k sodelovanju in dobrim medsebojnim odnosom. Samo v dobrem ozračju je mogoče pričakovati uveljavitev meje, ki je določena.

Prireditve se je udeležilo tudi veliko drugih uglednih gostov: župan Občine Velike Lašče, s katero je Občina Razkrižje leta 2005 podpisala listino o trajnem sodelovanju, poslanec v Državnem zboru RS, mag. Aleksander Kavčič, častni škof Evangeličanske cerkve, mag. Geza Erniša, Razkriški župnik in škofov vikar za narodnosti, msgr. Franc Režonja, Razkriški zdravnik, Davorin Kolarić, dr. med., ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, g. Zvonko Kustec, ravnateljica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, ga. Anica Šimonka, iz sosednje Hrvaške prijateljske občine je prišel predstavnik Turistićke zajednice Općine Štrigova, g. Josip Mikec, predsednik OZ slovenskih častnikov Ljutomer, g. Anton Kosi, direktor JP Prlekija d.o.o., g. Davorin Kurbos, predsednica KUD Razkrižje, Samanta Bedeković, članice in člani Občinskega sveta Občine Razkrižje ter drugi gostje.

Program je s pomočjo učiteljev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, učencev, bivših učencev ter drugih, skrbno pripravila učiteljica na razkriški osnovni šoli, domačinka Bojana Pergar Stolnik. Letošnja prireditev je temeljila na treh mejnikih, ki so pomembni za Razkrižje: boj za materni jezik, obeležitev spomina na Janeza Kuharja in obeležitev Cankarjevega leta.

Nastopili so: učenci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, učenci Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, nekdanji učenci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje (Timotej Pukšič, Ana Mlinarič, Gabrijela Ščavničar, Sara Zadravec, Jana Mlinarič, Lea Vučko, Jernej Bedekovič, Klemen Novak, Dejan Turnšek, Gaja Kučan ), glasbena skupina Cantabile, Dekliški pevski zbor Pole Poje, Lara Varga in Katarina Šebök.

Župan Občine Velike Lašče, kjer se s ponosom predstavljajo kot »zibelka slovenske kulture« je županu Občine Razkrižje ob tem dogodku simbolno izročil sliko Trubarjeve domačije.

Za bogato sceno je poskrbela ga. Danica Pergar.

Po zaključku kulturnega dela, se je predsednik RS Borut Pahor še nekaj časa družil z ljudmi, članice in člani Turistično narodopisnega društva Razkrižje pa so ob tem ponujali razkriške kulinarične posebnosti.

Pred predsednikovim odhodom, se mu je folklorni par v razkriški narodni noši, zahvalil za obisk ter mu v zahvalo v imenu Občine Razkrižje in Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje izročil darilo, ptičjo krmilnico z razkriškimi pogačicami ter likovni izdelek z naslovom Ptice pozimi, oboje izdelano na OŠ Razkrižje. Ptičja krmilnica je tudi simbol naše šole, v sebi pa nosi bogato kulturno izročilo o »ftičekovem gostuvanju«. Na Valentinovo pridnim otrokom, ki so pozimi hranili ptičke, le-ti prinesejo pogačice.

V prijetnem vzdušju smo dogodek zaključili ter sklenili, da se vidimo zopet prihodnje leto.

 

Prispevek RTV Slovenija http://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174523840

Predsednik republike v obmejni občini Razkrižje

Ob mednarodnem dnevu maternega jezika je predsednik republike obiskal obmejno občino Razkrižje.

Objavil/a Borut Pahor dne 6. marec 2018

 

 


12. tradicionalni glasbeno-humoristični Valentinov koncertV nedeljo, 18.februarja je v razkriškem domu kulture potekal 12. tradicionalni Valentinov glasbeno-humoristični koncert Franca Gorze z gosti.

Nedeljsko popoldne v razkriškem domu kulture smo preživeli ob prijetnem vzdušju in pestrem programu, ki ga je pripravil moderator, humorist in pevec Franc Gorza s svojimi gosti.  Občinstvo, ki je dvorano popolnoma napolnilo, se je vključevalo v program s petjem, ploskanjem in tudi vriskanjem ob slovenskih narodnih vižah.

Nastopili so: 

Ansambel Upanje,

Nataša Madjar,

Stane Vidmar,

Gitano band

in legendarni Zdravko Škender.

Organizator dogodka Franc Gorza,  je bil hkrati moderator, pevec in humorist Lajči. 

Z domiselnim programom in svojstvenim načinom povezovanja je navdušil občinstvo. V veliko pomoč pa mu je družina, še posebej hčerka Bogdana, ki se vključuje v program in pomaga v ozadju prireditve, kjer je velik del bremen tudi na soprogi Cvetki.

Vsekakor pa je potrebno pohvaliti izjemno, pomladno okrašeno veliko dvorano razkriškega doma kulture, ki jo je znova pripravila domačinka Danica Pergar.