Foto

Osrednja slovesnost ob 20. občinskem prazniku Občine RazkrižjeV soboto, 30. junija 2018, je v Centru Zavirje Razkrižje potekala osrednja slovesnost ob 20. občinskem prazniku Občine Razkrižje in 27. obletnici samostojne Slovenije.

Prireditve posvečene 20-letnemu delovanju občine, so potekale vse od sredine maja ter se zaključile z osrednjo slovesnostjo 30. junija.

Osrednja prireditev je namenjena ohranjanju spomina na največjo enotnost slovenskega naroda, kar je bil temelj za to, da smo postali samostojna država Slovenija.

Že prvo leto svojega delovanja je v letu 1999 občinski svet občine določil občinski praznik, ki temelji na srčni, enotni in pogumni obrambi slovenske samostojnosti in neodvisnosti v osamosvojitveni vojni 1991. Zlasti v dneh 28. junija in 2. julija 1991 so ozemlje Republike Slovenije uspešno branili pripadniki takratne Teritorialne obrambe, slovenske policije in občani. Tudi naši kraji so za osamosvojitev Slovenije dali velik prispevek.

Na podlagi referendumske odločitve občank in občanov Občine Razkrižje in postopka na državni ravni je v letu 1998 bila ustanovljena Občina Razkrižje. Uradni datum, ko je bila konstitutivna seja občinskega sveta in potrjeni mandati izvoljenega župana ter članic in članov  občinskega sveta, je 12. december 1998.

V svojem uvodnem nagovoru je župan Stanko Ivanušič spregovoril  o tem, da pot do ustanovitve samostojne Občine Razkrižje ni bila lahka, kaj vse smo v letih obstoja občine postorili, in česar zagotovo ne bi imeli, če ne bi bili samostojna občina: urejenega doma kulture, knjižnice in čitalnice, bančnega avtomata, pošte, stalnega zdravnika, lekarne,… Med večje investicije štejejo: izgradnja nizkoenergijskega vrtca pri osnovni šoli, energetska  sanacija celotne zgradbe osnovne šole in preureditev notranjosti, energetska sanacija zgradbe Zdravstvene postaje. Pomurski vodovod Sistem C, del za Razkrižje, temeljita prenova državne ceste Razkrižje-MP Gibina s pločniki, javno razsvetljavo, elektro omrežjem, največja investicija pred zadnjim mandatom pa je bila izgradnja kanalizacijskega sistema na celotnem območju občine.

Žal se mnoge stvari merijo po številu prebivalcev, čisto statistično in nič kaj življenjsko.

Ker so vlaganja v mlade, zlasti z novim vrtcem in obnovljeno šolo,  v preteklih letih bila izjemno velika. Že nekaj let pa v sklopu praznovanja občinskega praznika povabimo vse družine, ki so v prejšnjem letu dobile naraščaj, da se v imenu skupnosti v kateri živimo, za trenutek posvetimo biserom, zaradi katerih je  vredno verjeti v lepšo prihodnost.  V letu 2017, je bilo takih družin 10. Župan je  vsakemu novorojencu podaril knjigo s posebnim posvetilom in unikatno igračo ter majhno pozornost za starše.

Tisto, kar je izjemnega pomena in je Občino Razkrižje posebej zaznamovalo po svoji nepopustljivosti in odločnosti tistih, ki v imenu občanov odločajo, se je odrazilo predvsem v zadnjem mandatu, so prizadevanja za stalnega zdravnika. V zadnjih letih se je to zgodilo že dvakrat. Zaradi vztrajnosti in resnične popolne enotnosti izvoljenih predstavnikov ljudi, zlasti v tem zadnjem mandatu, nam je v letu 2017 ponovno uspelo pridobiti stalnega zdravnika Davorina Kolarića, specialista družinske medicine, ki je ob odlično organizirani, sicer majni, a živi lekarni, na razpolago ljudem iz občine in tudi drugim, ki so si poiskali zdravniško pomoč na Razkrižju.

Dr. Davorin Kolarić pa uspešno ne deluje le v ambulanti, temveč si vzame čas za ljudi tudi izven ordinacije. Se udeležuje dogodkov v občini in se druži z ljudmi. Še posebej nam je ostalo v lepem spominu njegovo obeleževanje prve obletnice delovanja na Razkrižju ter skupno kolesarjenje ob svetovnem dnevu kolesarjenja, 3. junija.

Dr. Davorin Kolarić je bil na prireditvi slavnostni govornik.

Na slovesnosti je spregovorila tudi ga. Silva Duh, predsednica Rdečega križa Slovenije,  območnega združenja Ljutomer, saj so na dogodku bila podeljena tudi priznanja krvodajalcem iz Občine Razkrižje, ki so kri darovali 10 in večkrat.

Ob 20. občinskem prazniku Občine Razkrižje so bili podeljeni:

  • 2 občinski priznanji
  • 2 zahvalni listini
  • in 2 županovi priznanji.

Županovo priznanje je prejela Marta Žitko iz Gibine 38, stanujoče Šarhova ulica 22, Ljubljana za  aktivno sodelovanje in promocijo turizma v občini.

Županovo priznanje je prejel tudi Andrej Slavič, vzgojitelj v vrtcu Razkrižje, iz Radenskega Vrha 33a, Radenci za  prenašanje razkriške tradicije in kulture na najmlajše.

Zahvalno listino Občine Razkrižje je bilo podeljeno ob 90-letnici delovanja, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Razkrižje za nadpovprečno prizadevno sodelovanje z občino, društvi, ustanovami in ustvarjanje pozitivnega vzdušja v medsebojnih odnosih ter prizadevno delo pri reševanju pred požari in naravnimi nesrečami.

Zahvalno listino Občine Razkrižje sta prejela tudi Ivanka in Gerhard Möckel iz Veščice 48a  za nesebično pomoč pri izvedbi prireditev občine in društev.

Občinsko priznanje sta prejela Marija in Janez Tivadar iz Gibine 49 a za poglobljeno raziskovanje, proučevanje in vzgojo zdravilnih zelišč ter širjenje vedenja o zdravilnih učinkih le teh.

Občinsko priznanje je prejela tudi Bojana Pergar Stolnik, profesorica razrednega pouka na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje,  iz Šprinca 1  za vestno opravljeno strokovno pomoč pri izvajanju kulturnih dejavnosti v občini.

Po slavnostni podelitvi priznanj, je zbranim spregovoril še predsednik Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje, g. Drago Ribaš. Predstavniki vseh treh združenj: Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer in Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer ter predstavnica Občine Razkrižje, so  kot vsako leto, k vsem trem obeležjem osamosvojitvene vojne v Občini Razkrižje, položili vence.

V kulturnem programu so nastopili letošnji devetošolci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, ki so se nam predstavili s svojimi pesmimi o vaseh Občine Razkrižje pod mentorstvom učiteljice Cvetke Mesarič. Učenki Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer  Katarina Ivezič in Nuša Zver pa sta  poskrbeli za popestritev, vsaka s svojo kitaro. Nastopili sta še: Tamburaška skupina Bisernica DU Ljutomer in Folklorna skupina KUD Razkrižje.

Program je povezoval Timotej Pukšič. Za bogato sceno, je poskrbela ga. Danica Pergar.

Druženje se je nadaljevalo ob glasbi domačih glasbenikov ter pogostitvi s tradicionalnim pasuljem in razkriškimi mlinci.

20-obcinski-praznik-Razkrizje_2018

 


Srečanje starejših občine in župnije Razkrižje 

Občina Razkrižje in Župnijska karitas Razkrižje, sta v ponedeljek, 25. junija 2018, skupaj organizirali srečanje starejših in bolnih. Pri organizaciji so sodelovali tudi člani Turistično narodopisnega društva Razkrižje, PGD Razkrižje in KUD Razkrižje.

Dogodek se je pričel s sveto mašo, ki jo je daroval razkriški župnik msgr. Franc Režonja. Pri sveti maši je bil podeljen tudi zakrament bolniškega maziljenja.

Srečanje se je nadaljevalo v prireditvenem šotoru Centra Zavirje Razkrižje, kjer so učenci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje pripravili kulturni program pod mentorstvom učiteljic Bojane Pergar Stolnik in Petre Jerič, ki je dogodek tudi povezovala.

Zbrane sta nagovorila župan Stanko Ivanušič in častni občan Občine Razkrižje dr. Božidar Voljč.

Na dogodku je prisostvoval tudi razkriški zdravnik dr. Davorin Kolarić.

Podelili smo spominska darila tistim, ki v letošnjem letu že so ali pa še bodo napolnili 70 let ter najstarejšim prisotnim na srečanju.

V družabnem delu so zaigrali člani Tamburaške skupine Bisernica DU Ljutomer. Prijetno druženje pa je potekalo do poznega popoldneva.

 


Odkritje spominske plošče na stavbi Osnovne šole Janeza Kuharja RazkrižjePolicijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje, Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje in Občina Razkrižje so v soboto, 23, junija 2018, organizirali slovesnost ob odkritju spominske plošče na stavbi Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje v spomin na dogodke osamosvojitvene vojne leta 1991.

Zbrane so nagovorili:

  • Župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič
  • Ravnateljica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje Anica Šimonka
  • Predsednik Policijskega veteranskega društva SEVER za Pomurje Drago Ribaš.

V kulturnem programu so nastopili učenci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje pod mentorstvom učiteljice Bojane Pergar Stolnik, ki so sodelovali na natečaju Spominska obeležja pripovedujejo in bili nagrajeni, Tamburaška skupina Bisernica ter člani orkestra Slovenske policije.

Podeljena so bila tudi priznanja PVD SEVER.

  • Na podelitvi v Razkrižju je bilo podeljeno priznanje bronasti znak Združenja Sever članu Francu Prapotniku.
  • Pismena zahvala je bila podeljena Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Pismena zahvala se podeli zunanjim fizičnim ali pravni osebam, ki pomagajo društvu pri njegovem delu v preteklem letu.
  •  Pismena pohvala je bila dodeljena članu PVD Sever Petru Horvatu, ki se prireditve ni mogel udeležiti. Pismena pohvala se podeli članu društva za požrtvovalno delo v društvu v preteklem letu.

Program je povezovala Suzana Rauš iz Policijske uprave Murska Sobota.

Ta dan je v dopoldanskem času potekal tudi pohod članov Policijskega veteranskega društva SEVER za Pomurje po poteh bojev osamosvojitvene vojne.

 


Maša za domovino in 28. tradicionalno kresovanje ob dnevu državnosti 

V soboto, 23. junija 2018, je pri Ivanovem izviru na Razkrižju potekala Sveta maša za domovino, ki jo tradicionalno prirejamo na predvečer Ivaja na Razkrižju. Sveto mašo je daroval razkriški župnik msgr. Franc Režonja, ki je pozval ljudi k dobrim dejanjem in dobrim medsebojnim odnosom tako v krogu družine, kot v skupnosti v kateri biva. Sodeloval je otroški pevski zbor razkriške župnije, ki je pel pod vodstvom profesorice Katje Žibrat.

Po sveti maši smo v bližnjem Centru Zavirje že 28. leto, prižgali kres v počastitev dneva državnosti. Zbrane je nagovoril župan Stanko Ivanušič. Druženje se je nadaljevalo ob petju mladih ter domoljubni recitaciji, ki jo je za ta dogodek prebrala Zinka Stojko.

Kres je prižgal domačin Adolf Cmager.

 


Odprtje razstave Človeka nikar…Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje, Muzej slovenske policije, Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje in Občina Razkrižje, smo v petek, 15. junija 2018, organizirali

slovesnost ob odprtju razstave Muzeja slovenske policije ČLOVEKA NIKAR…         AKTIVNOSTI POLICIJE V BOJU ZA SAMOSTOJNO IN DEMOKRATIČNO SLOVENIJO

Zbrane so nagovorili: župan Stanko Ivanušič, predsednik PVD Sever Drago Ribaš, kustodinja in avtorica razstave Biserka Debeljak.
Zaigral je kvintet orkestra Slovenske policije, učenci Osnovne šole Razkrižje pod mentorsvom učiteljice Bojane Pergar Stolnik pa so prebrali pesmi, ki so jih sami zapisali.
Dogodek je povezoval Timotej Pukšič.
Razstava bo v prostorih Knjižnice in čitalnice Razkrižje na ogled do konca junija.

 

 

 


2. festival Kamrica – Dan slovenske narodne pesmiV petek, 8. junija 2018, na Dan Primoža Trubarja, je slovenska narodna pesem zazvenela v številnih krajih po Sloveniji. Osrednja prireditev je potekala v Centru Zavirje na Razkrižju, ostali organizirani dogodki pa še v Mali Nedelji, Celju, Ljubljani, Izoli in Sevnici.

Družabno, veselo, sproščeno, ponosno ter z veliko dobre glasbe in lepih slovenskih pesmi – tako lahko na kratko strnemo vtise s prireditve na Razkrižju. Napovedano neurje je verjetno marsikoga odvrnilo od obiska prireditve, ki je bila zaradi izpada električnega toka ter močnega vetra in naliva sicer predčasno končana, kljub temu pa so bili občutki ob skupnem prepevanju slovenskih narodnih pesmi in še posebej »Odpiraj dekle kamrico« nepozabni.

Ob povezovalki programa, Adrijani Bogdan, so za popestritev, izvirno in zanimivo vodenje ter zabavne vložke poskrbeli Mladi Pomurci, ki so se tokrat pojavili kot so-voditelji in tudi kot natakarji.

Slišali smo lahko lepe, nežne melodije, ki jih je iz cimbal izvabil Dani Kolarič, potem avtentične ljudske pesmi etno-skupine Gorički Klantoš, preproste in čustvene melodije, zaigrane na kitare v izvedbi Duo Mir, vesele in sproščene plese Folklorne skupine Večerna zarja, nepozaben nastop skupine babic Bicabend iz Dravograda, zabavno-glasbene izvedbe slovenskih ljudskih pesmi Skupine Skok, zborovske pesmi v izvedbi MePZ DU Cankova in tudi medžimurske narodne pesmi, saj nas je obiskala skupina Skandalbend iz bližnjega Dekanovca v Medžimurju.

Prireditev so popestrili tudi člani Folklorne skupine KUD Razkrižje ter harmonikarji Glasbene šole Roberta Goterja pod vodstvom Tadeja Nedeljka, mentorja glasbene šole za območje Prekmurja.

Mladi Pomurci so znova dokazali, da so izjemna glasbena skupina, ki z izostrenim občutkom in ljubeznijo do slovenske ljudske pesmi ne pustijo ravnodušnega nobenega obiskovalca.

Posebej velja pohvaliti tudi Ansambel Polanski zvoki, ki so med drugimi melodijami s pesmijo »Odpiraj dekle kamrico« poskrbeli za to, da so vsi obiskovalci skupaj glasno in ponosno zapeli pesem, ki že postaja svojevrstna in prepoznavna himna Festivala Kamrica.

In seveda, brez pravega in pristnega sodelovanja takšnega dogodka ni mogoče organizirati. Zavod Inter-m, Občina Razkrižje in Turistično narodopisno društvo Razkrižje se za pripravo dogodka, izjemno sodelovanje, pomoč in skrbnost zahvaljujemo vsem članicam in članom TND Razkrižje ter vsem drugim, ki so pomagali pripraviti tako glasbeno raznolik in čudovit dogodek.

Več informacij o 2. Festivalu Kamrica lahko pogledate na spletni strani www.kamrica.si.

In kaj povedati za zaključek ?

Zaključka pravzaprav ne bi smelo biti. Slovenska narodna pesem je naša pesem in je namenjena vsem nam in našim naslednikom. Je del vseh nas in del naše tradicije, zgodovine in kulture.

Ohranimo jo za naslednje rodove.

Organizatorji Festivala Kamrica


Podelitev priznanj Naša SlovenijaV soboto, 9. junija 2018, smo se zbrali v Domu kulture Razkrižje, da smo spoznali in počastili prejemnike priznanj NAŠA SLOVENIJA, ki jih je že osmič zapored podelilo gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine ter krajine KULTURA – NATURA SLOVENIJA. Več o dogodku

 

 

 


Uradna predaja obnovljene ceste Razkrižje – MP Gibina svojemu namenuSLOVESNA PREDAJA SVOJEMU NAMENU DRŽAVNE CESTE S PLOČNIKI, JAVNO RAZSVETLJAVO SKOZI RAZKRIŽJE – ŠAFARSKO – GIBINO

Gre tudi za dva mostova, več kamnitih zložb, položeno električno omrežje v zemljo in optičnega omrežja. Če to seštejemo, je skupna vrednost vseh opravljenih del nekaj čez 2 milijona evrov.

Slovesnosti se je med drugimi gosti udeležil tudi minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, ki je zbrane nagovoril, nadalje direktor DRSI g. Damir Topolko, vodja sektorja za investicije pri DRSI Tomaž Willenpart, oba poslanca sedanjega sklica iz območja UE Ljutomer, mag. Aleksander Kavčič in g. Franc Jurša, predstavniki izvajalca, nadzorni inženir in mnogi drugi.

Po županovem uvodnem nagovoru je spregovoril minister za infrastrukturo. Na koncu je po uradni slovesnosti po običaju blagoslov nove ceste in vsega zgrajenega opravil domači župnik msgr. Franc Režonja. Za program so se potrudili učenci razkriške OŠ pod vodstvom učiteljice Bojane Pergar Stolnik, Folklorna skupina KUD Razkrižje in Pihalni orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer. Članice in člani razkriškega Turistično narodopisnega društva, Župnijske karitas in nekateri občani pa so poskrbeli za pogostitev vseh obiskovalcev.

Slovesnost je potekala v zares prijetnem razpoloženju.


Dan odprtih vrat ob prvi obletnici ambulante družinske medicine na RazkrižjuSPOŠTOVANI IN CENJENI ZDRAVNIK, DAVORIN KOLARIĆ JE OBHAJAL OBLETNICO SVOJEGA DELOVANJA NA RAZKRIŽJU

Zares smo v Občini Razkrižje srečni in zadovoljni, da nam je uspelo dobiti stalnega zdravnika in to odličnega zdravnika, ki smo ga pripravljeni deliti tudi z drugimi ljudmi iz drugih občin. Kako je cenjen in spoštovan, ne samo, da je odličen zdravnik, ampak je predvsem tudi Človek z veliko začetnico, to ob njegovi obletnici delovanja, dokazuje velik obisk, tako občanov kot tudi različnih sedanjih in nekdanjih sodelavcev ter drugih uglednih ljudi.

Med drugimi je našega zdravnika ob njegovi obletnici obiskal sedanji direktor ZD Ljutomer, g. Djordje Šiškin, kakor tudi nekdanji direktor, upokojeni g. Jože Šumak. Med obiskovalci sta bila tudi domači župnik msgr. Franc Režonja in ravnateljica OŠ Razkrižje ga. Anica Šimonka, številni poslovni partnerji in drugi.

Ob tem dnevu so opravljali tudi preventivne meritve. Vključila se je tudi Lekarna Špringer, kjer so strokovnjaki opravljali meritve stopal, nudili pa so tudi popust na nakupe. Pred zdravstveno postajo so za obiskovalce poskrbeli s strokovno vodeno vadbo »Šole zdravja«, po metodi 1000 gibov dr. Nikolaya Grishina. Obiskovalce so pogostili z odličnimi zdravju prijaznimi prigrizki in sveže pečenimi čevapčiči. Postavili pa so poučno razstavo z napotki za življenje s srčnim popuščanjem.

Ta dan je pri našem zdravniku potekalo prijetno in hkrati poučno druženje.


Dobro jutro Slovenija iz RazkrižjaKO RAZKRIŠKI LJUDJE STOPIMO SKUPAJ, ZMOREMO ZARES VELIKO – PREDSTAVITEV V ODDAJI RTV SLO 1, DOBRO JUTRU SLOVENIJA, 25. MAJA, JE BILA ZARES DOBRA

Zahvala gre občankam in občanom, društvom, organizacijam, ustanovam ter posameznim družinam, ki so stopili skupaj.

Tisti, ki so že preizkusili vedo, da ni enostavno se celotni slovenski javnosti predstavljati v živo –v neposrednem prenosu.

Vsi sodelujoči so preizkušnjo opravili z odliko in še več, uspeli so pričarati sproščeno vzdušje, ki so ga gledalci začutili.

Povezava do oddaje