Brezplačni webinarji na temo priprave in vodenja evropskih projektov

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje v okviru Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja organizira serijo treh brezplačnih webinarjev na temo priprave in vodenja evropskih projektov: “LAS in nacionalne razpise obvladamo! Smo pripravljeni na nekaj več?!”

Petek, 15.5.2020 ob 10. uri

 1. webinar: Programi evropskega teritorialnega sodelovanja in čezmejni programi – prioritete programov, potrebe okolja in vzpostavitev projektnega partnerstva
 • pregled programov ETS in čezmejnih programov
 • kako se na hitro seznaniti s prioritetami programa in upravičenimi prijavitelji
 • kdo se sploh lahko loteva evropskih razpisov / kakšni so predpogoji
 • analiza potreb v okolju
 • iskanje zaveznikov v okolju
 • vključevanje kot zunanji izvajalci
 • oblikovanje kvalitetnega partnerstva

Torek, 19.5.2020 ob 10. uri

 1. webinar: Priprava projektnega predloga (prikaz na praktičnem primeru in v programu eMS)
 • osnutek priprave projektnega predloga in predstavitev programa eMS
 • določitev glavnega cilja in učinkov projekta
 • razdelitev delovnih sklopov
 • priprava (pilotnih) aktivnosti in razdelitevpo partnerjih
 • priprava delovnih sklopov upravljanja in komunikacija
 • priprava finančnega plana

Petek, 26.5.2020 ob 10. uri

III. webinar: Vsebinsko in finančno vodenje projekta in priprava poročil

 • Upravljanje projekta:
 • načrtovanje in spremljanje projektnih aktivnosti
 • finančno načrtovanje in spremljanje
 • vsebinsko in finančno poročanje
 • organizacija projektnih sestankov
 • mali triki za lažje poročanje
 • Komunikacija:
 • promocija projektnih aktivnosti

Webinarje bo vodila Tadeja Horvat, strokovna sodelavka za pripravo in vodenje evropskih projektov na Razvojni agenciji Sinergija.

Za udeležbo na webinarjih je potrebna obvezna prijava: Prijava na webinar