ANKETNI VPRAŠALNIK NA TEMO PEŠAČENJA, KOLESARJENJA in JAVNEGA PREVOZA

Vabljeni k izpolnitvi anketnega vprašalnika s področja izvajanja trajnostne mobilnosti občanov Razkrižja.
Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007- LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega delno financira Evropska unija iz programa LIFE, Sklad za podnebne spremembe (Ministrstvo za okolje in prostor) ter Ministrstvo za infrastrukturo.
info@care4climate.si www.care4climate.si
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega  programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.
Povezava do ankete:

https://www.1ka.si/a/297791