7. april, mednarodni dan bobra in Dan za spremembe

  1. april je Mednarodni dan bobra. Namenjen je ozaveščanju javnosti o pomenu bobra v naravi. Potem, ko je bil tako v Sloveniji, kot nekaterih drugih državah že iztrebljen, se je k nam vrnil leta 1998 in začel poseljevati porečja Krke, Kolpe, Save, Sotle, Drave in Mure.

Bober s svojo aktivnostjo v vodnih ekosistemih postaja ključna vrsta, ki izboljšuje habitate za vodni živi svet. Je indikator, ki kaže, kje se je človek s svojo dejavnostjo preveč približal obrežnemu prostoru, ter izvrsten »okoljski inženir«, ki obnavlja vodna telesa s svojimi tisočletnimi izkušnjami in brezplačnimi storitvami. Zaradi nerazumevanja njegove vloge v naravi, smo ga v preteklosti že iztrebili. Aktivnosti na področju seznanjanja javnosti na obstoječih in potencialnih območjih pojavljanja bobra so zato pomembne za vzpostavitev pogojev za sožitje med ljudmi in bobrom, saj se ljudje običajno lotimo zatiranja in preprečevanja škode, na napačen način.

V Občini Razkrižje smo skupaj z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in v sodelovanju z Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje, v soboto, 7. aprila 2018,  prvič obeležili mednarodni dan bobra.

V izjemnem predavanju, zanimivem tako za šolarje kot odrasle, nas je s pomočjo diaprojekcije s pomembnimi dejstvi o bobru seznanil g. Jožef Sedonja prof. biol. in tehn. naravovarstveni svetovalec iz Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor. Za tem smo se razdelili v dve skupini in se odpravili na teren, na sprehod po habitatu, do izliva reke Ščavnice v Muro ter si skupaj s poznavalci bobra iz Zavoda RS za varstvo narave, ogledali prostor, kjer je bober najbolj dejaven.

Upamo, da bomo ljudje ob ponovni naselitvi bobrov lažje sprejeli izziv sobivanja. Živeti z bobrom, namreč pomeni ohranjati večjo stopnjo naravnih procesov v obrečnem prostoru.

Dogodek smo vključili v vseslovensko akcijo Dan za spremembe, katere pobudnik je Slovenska filantropija.